Apa yang kebanyakkan setiap waris perlu tahu tentang bagaimana nak dapatkan sijil faraid?

Cara mohon sijil faraid

Apa yang kebanyakkan setiap waris perlu tahu tentang bagaimana nak dapatkan sijil faraid?

Apa itu sijil faraid?

Sijil Faraid adalah dokumen akuan pewarisan orang beragama Islam, yang menyatakan kesahihan ahli-ahli waris dan bahagian-bahagian yang diperoleh.

Permohonan Sijil Faraid hendaklah dibuat di mahkamah syariah kerana hanya mahkamah syariah yang berbidangkuasa untuk menentusahkan siapakah waris yang berhak kepada harta pusaka si mati dan berapakah nilaian pembahagian bagi waris tersebut.
 
Sijil Faraid diperlukan contohnya bagi kes-kes seperti berikut:
 
Pasangan si mati ingin menuntut harta sepencarian. Sijil Faraid diperlukan terlebih dahulu sebab dengan adanya Sijil Faraid barulah boleh ditentukan siapakah pemohon dan siapakah responden dalam permohonan harta sepencarian.

Waris ingin mengeluarkan harta alih si mati yang disimpan oleh institusi-institusi perbankan, Tabung Haji, amanah saham, dan sebagainya. Sebagai alternatif kepada Surat Kuasa Mentadbir, Sijil Faraid boleh digunakan oleh waris sebagai dokumen bagi mencairkan harta alih si mati yang dibekukan oleh institusi-institusi perbankan, Tabung Haji, amanah saham, dan sebagainya.

Waris ingin menjual harta tak alih si mati. Dalam hal ini, Sijil Faraid hendaklah diekshibitkan oleh pemohon (selalunya pentadbir) dalam permohonan perintah jualan di mahkamah tinggi.
 
Kesemua waris yang dinyatakan dalam Sijil Faraid hendaklah menandatangani afidavit persetujuan bagi menyatakan persetujuan mereka bagi pemohon menjual harta tak alih si mati. Sekiranya ada waris yang tidak dapat dihubungi, maka ARB boleh mewakili waris yang hilang tersebut dan wang hasil jualan harta tak alih si mati akan disimpan oleh ARB sebagai pemegang amanah sehinggalah waris tersebut menuntutnya.

Walau bagaimanapun, Sijil Faraid tidak diperlukan sekiranya permohonan bicara pusaka dibuat di unit pusaka kecil di pejabat-pejabat tanah kerana unit pusaka kecil sudahpun mempunyai bidangkuasa dalam menentusahkan waris dan membuat pengiraan faraid.
 
Contoh borang faraid
 
Prosedur Permohonan Sijil Faraid

Permohonan sijil faraid boleh dibuat sendiri atau anda boleh melantik peguam syarie untuk membuat permohonan bagi pihak anda. Bagi anda yang tidak biasa dengan prosedur mahkamah, hal ini akan menjadi sukar kerana anda perlu menyediakan dokumen-dokumen mengikut tatacara mahkamah syariah dan akan melalui proses perbicaraan.

Secara ringkasnya, prosedur permohonan sijil faraid adalah sebagaimana berikut:

1) Menyediakan notis permohonan untuk mendapatkan sijil faraid;

2) Menyediakan afidavit sokongan bagi menyokong permohonan sijil faraid tersebut;

3) Mengekshibitkan dokumen-dokumen sokongan seperti salinan sijil kematian si mati, salinan surat nikah pasangan si mati, salinan sijil kelahiran anak-anak si mati, salinan sijil kematian bagi waris-waris fardhu si mati yang telah meninggal dunia lebih awal dari si mati, dan ain-lain dokumen yang sesuai sebagai lampiran kepada afidavit sokongan;

4) Memfailkan notis permohonan beserta afidavit sokongan dan ekshibit-ekshibit tersebut di mahkamah syariah tempat pemohon bermastautin;

5) Mahkamah syariah akan menghantar notis mengenai tarikh perbicaraan kepada pemohon;

6) Pemohon hadir dengan membawa salinan asal dokumen yang diekshibitkan;

7) Mahkamah akan menyoal siasat pemohon tentang waris-waris si mati bagi mengesahkan waris-waris yang layak mendapat harta pusaka simati;

8) Mahkamah akan menyoal siasat saksi-saksi bagi mengesahkan siasatan terhadap pemohon;

9) Setelah mahkamah berpuas hati, hakim syarie akan mengeluarkan perintah pengesahan waris dan pembahagiannya mengikut faraid (sijil faraid);

10) Setelah siap sijil faraid dimeterai, pemohon boleh mengambilnya di pejabat pendaftaran Mahkamah Syariah.
 
Artikel yang berkaitan:
 
 
 
 
 
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
Print

Kenali Siapa Waris Faraid Anda

MAKLUMAT PERIBADI

Setiap maklumat anda tidak akan dikongsi, didedahkan kepada pihak ketiga. Data ini adalah hanya untuk kegunaan admin laman web ini sahaja.
Nama Penuh Anda
No Telefon Anda
Alamat Email Anda
Nyatakan Lokasi atau Tempat Tinggal Anda
Nyatakan apakah pekerjaan anda sekarang
Nyatakan berapa pendapatan bulanan anda

MAKLUMAT PERIBADI UNTUK PEMBAHAGIAN FARAID

Sila jawab Ya atau Tidak untuk setiap soalan dibawah

MAKLUMAT AHLI KELUARGA UNTUK PEMBAHAGIAN FARAID

Sila isi maklumat dibawah dengan kiraan yang betul untuk dapatkan peta faraid yang tepat.
Selected Value: 0
Nyatakan berapa bilangan anak lelaki anda
Selected Value: 0
Nyatakan berapa bilangan anak perempuan anda
Selected Value: 0
Nyatakan berapa bilangan adik beradik lelaki anda
Selected Value: 0
Nyatakan berapa bilangan adik-beradik perempuan anda
Nyatakan berapa anggaran jumlah harta pusaka anda untuk diagihkan

Visits: 6

Soalan Lazim Hal Berkaitan Wasiat

soalan lazim
FAQs
1. Saya difahamkan bahawa undang-undang pewarisan Islam iaitu Faraid telah menetapkan bahagian-bahagian yang patut di perolehi oleh waris-waris simati. Kenapa saya perlu membazirkan masa dan wang untuk menulis Wasiat? 
 
Pembahagian Faraid adalah untuk waris-waris, sedangkan wasiat membenarkan pembahagian 1/3 daripada harta pusaka kepada bukan waris yang memerlukan.
 
Wasiat memberi peluang kepada orang Islam untuk terus mendapat pahala selepas mati kerana mewasiatkan hartanya untuk tujuan kebajikan atau agama Islam. Di samping itu Pewasiat boleh melantik Wasi untuk mentadbir harta pusaka dan penjaga harta anak dibawah umur.
 
2. Adakah Islam mengalakkan menulis Wasiat?
 
Islam menggalakkan menulis Wasiat. Diriwayatkan oleh Abdullah Bin Umar R.A “Adalah tidak dibenarkan mana-mana orang Islam yang mempunyai sesuatu diwasiatkan untuk tinggal dua malam tanpa memiliki Wasiat terakhir dan disimpan dengannya.”
 
3. Islam menggalakkan menulis Wasiat, adalah lebih mudah untuk saya meniru contoh yang telah sedia ada, contohnya di bawah Enakmen Wasiat Selangor 1999.
 
Contoh Wasiat yang disediakan adalah Wasiat yang biasa sahaja, sedangkan as-Salihin menyediakan Wasiat yang lengkap yang dibuat berdasarkan keperluan, keadaan dan lain-lain perkhidmatan yang diperlukan oleh benefisiari yang masih hidup bagi mengelakkan sebarang konflik dan ketidak tentuan berlaku selepas kematian anda.
 
4. Saya masih bujang dan tidak mempunyai waris yang rapat. Kenapa perlu saya menulis Wasiat?
 
Jika anda tidak menulis Wasiat dan anda tidak mempunyai waris yang boleh mewarisi, kesemua harta akan diberi kepada Baitul Mal. Anda boleh memberi harta anda kepada orang-orang tertentu melalui Wasiat sebanyak 1/3 daripada jumlah harta dan baki harta akan diserahkan kepada Baitul Mal. Kedua-dua pihak akan mendapat bahagian.
 
5. Tanggungan saya adalah lebih banyak daripada aset saya. Bolehkah saya menulis Wasiat?
 
Anda boleh menulis Wasiat. Akan tetapi tanggungan anda akan diselesaikan dahulu sebelum pembahagian ke atas baki aset boleh dibuat kepada benefisiari.
 
6. Saya mempunyai anak-anak yang masih kecil dan saya telah mengasingkan beberapa harta untuk kepentingan mereka? Bolehkah as-Salihin bertindak sebagai penjaga bagi harta anak-anak saya?
 
Ya boleh, sekiranya as-Salihin dilantik sebagai Penjaga bagi harta anak-anak anda.
 
7. Bolehkah saya melantik as-Salihin sebagai penjaga yang sah bagi anak-anak saya?
 
Anda boleh melantik as-Salihin sebagai penjaga yang sah, tetapi bagi harta anak-anak anda dan bukannya penjaga bagi diri kanak-kanak tersebut. Penjaga bagi diri mestilah dilantik mengikut peruntukan undang-undang.
 
8. Bolehkah as-Salihin bertindak sebagai Penjaga kepada anak-anak yang masih kecil?
 
as-Salihin tidak boleh menjadi hadinah. Hak hadinah ke atas anak-anak yang masih kecil diberi keutamaan kepada saudara-saudara perempuan terdekat.
 
9. Saya telah menganut agama Islam dan ibu-bapa masih beragama Buddha. Saya faham bahawa ibu-bapa saya mempunyai bahagian yang telah ditetapkan apabila saya meninggal dunia. Adakah begitu?
 
Hanya orang Islam boleh mewarisi daripada orang Islam. Oleh kerana ibubapa anda bukan Islam mereka tidak boleh mewarisi daripada anda.
 
10. Bolehkah saya berwasiat kepada ibubapa dan saudara yang bukan beragama Islam?
 
Ya
 
11. Bolehkah saya menerima pemberian melalui Wasiat daripada saudara atau kawan bukan Islam?
 
Boleh
 
12. Bolehkah saya mewarisi daripada saudara bukan Islam (jika tiada Wasiat)?
 
Tidak
 
13. Saya adalah seorang anak angkat. Bolehkah saya mewarisi daripada ibubapa angkat saya?
 
Tidak
 
14. Bolehkah saya menerima Wasiat ibubapa angkat saya?
Boleh
 
15. Saya adalah anak luar nikah. Bolehkah saya mewarisi daripada ibubapa sebenar saya (yang tidak berkahwin)?
 
Anda hanya boleh mewarisi daripada ibu sahaja.
 
16. Sebagai ibu-bapa yang bersekedudukan, bolehkan mereka mewarisi harta saya?
 
Hanya ibu sahaja(dan bukan bapa) boleh mewarisi harta anda.
 
17. Saya telah menceraikan isteri saya. Bolehkah bekas isteri saya menuntut hak terhadap harta saya apabila saya mati?
 
Bekas isteri anda tidak boleh menuntut harta pusaka anda kerana apabila telah bercerai, bekas isteri bukanlah dianggap sebagai waris yang layak lagi. Tetapi bagi isteri yang diceraikan, apabila suami telah menceraikan isteri dan suami mati ketika di dalam masa iddah, isteri masih dianggap sebagai waris yang layak dan boleh mewarisi harta anda.
 
18. Di dalam Islam, adakah saya bebas untuk mewasiatkan semua harta saya?
 
Menurut Undang-undang Islam, seorang Islam mempunyai kebebasan untuk mewasiatkan hanya 1/3 daripada keseluruhan hartanya.
 
19. Berapa banyak saya boleh berwasiat kepada ahli-ahli keluarga terdekat?
 
Menurut Mazhab Shafie, seorang Islam tidak boleh mewasiatkan hartanya kepada waris kecuali semua waris memberi persetujuan selepas kematian pewasiat. Di dalam kes anda, anda boleh mewasiatkan lebih daripada 1/3 kepada keluarga terdekat jika semua waris bersetuju.
 
Tetapi di bawah undang-undang Selangor, Seksyen 26(2) Enakmen Wasiat Orang Islam (Selangor) 1999, orang Islam dibolehkan berwasiat sebanyak satu pertiga daripada keseluruhan aset kepada waris-warisnya walaupun tanpa persetujuaan waris-waris yang lain.
 
20. Siapakah di antara saudara saya yang tidak boleh terkecuali daripada mewarisi harta saya?
 
Dengan syarat mereka adalah orang Islam, bapa anda (ke atas), suami/isteri anda dan anak-anak anda tidak terkecuali daripada mewarisi harta anda.
 
21. Berapa banyak saya boleh berwasiat kepada rakan-rakan saya?
 
Anda boleh berwasiat hanya 1/3 daripada semua harta anda kepada rakan anda. Jika anda mewasiatkan lebih daripada 1/3, Wasiat yang melebihi daripada 1/3 tidak sah kecuali mendapat persetujuan semua waris selepas kematian pewasiat.
 
22. Saya mempunyai sebidang Tanah Rizab Melayu dan ia melebihi 1/3 daripada semua harta saya. Bolehkah saya mewasiatkan tanah tersebut kepada rakan saya, Ali Chong Abdullah, seorang mualaf?
 
Anda harus memahami bahawa dengan memeluk Islam rakan anda itu tetap berbangsa cina dan dia tidak boleh menjadi orang Melayu. Tanah Rizab Melayu hanya boleh dimiliki oleh orang Melayu, adalah dinasihati agar anda tidak mewasiatkan tanah tersebut kepada rakan anda yang berbangsa cina.
 
23. Apakah benda yang tidak boleh saya Wasiatkan?
 
Benda yang dianggap haram menurut Islam seperti alkohol, babi tidak boleh menjadi harta yang diwasiatkan. Pemberian kepada tempat-tempat peribadatan agama selain Islam tidak boleh melalui Wasiat. Tidak dibenarkan juga seseorang mewasiatkan senjata dan patung-patung sembahyang kepada orang bukan Islam.
 
24. Saya telah membuat Wasiat ketika saya bujang, jika saya tidak membuat Wasiat yang baru selepas berkahwin, masih sahkah Wasiat tersebut
 
Di dalam Islam, Wasiat tidak terbatal melalui perkahwinan atau perceraian. Wasiat yang anda buat sebelum berkahwin kekal sah kecuali saya membatalkannya dengan membuat Wasiat baru.
 
25. Saya telah menamakan isteri saya sebagai penama di dalam borang EPF. Bolehkah isteri saya mendapat kesemua wang daripada akaun EPF saya apabila saya meninggal kelak?
 
Menurut fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam Malaysia, penama bagi skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, Wang Simpanan Pejabat Pos, Wang Simpanan di bank dan Simpanan Kesatuan Kerjasama adalah merupakan orang yang melaksanakan Wasiat simati iaitu sebagai pemegang amanah. Penama tersebut tidak boleh mewarisi kesemua harta tersebut tetapi dia mestilah membahagikan harta tersebut mengikut Faraid.
 
26. Saya belum berkahwin ketika membeli polisi insurans dimana saya menamakan kakak saya sebagai benefisiari. Oleh kerana saya telah berkahwin adakah kakak saya boleh mewarisi polisi insurans saya apabila saya meninggal dunia?
 
Di dalam Islam, harta simati hanya boleh diwarisi selepas kematiannya dan dibahagikan mengikut Faraid. Kedudukan kakak anda hanyalah sebagai pemegang amanah (dan bukan sebagai benefisiari) dan beliau berkewajipan untuk membahagikan harta tersebut kepada waris-waris yang layak menurut Faraid (sila lihat soalan 25).
 
27. Adakah seorang individu tidak layak untuk dilantik sebagai wasi bagi Wasiat saya, kerana dia juga merupakan benefisiari di dalam Wasiat saya?
 
Tidak layak.
 
28. Jika saya boleh melantik mana-mana individu untuk menjadi wasi Wasiat saya. Kenapa perlu saya melantik as-Salihin?
 
Adalah lebih baik melantik as-Salihin sebagai wasi. Jika anda fikirkan bahawa orang kesayangan anda mungkin tidak mampu berfungsi dan bertugas sebagai wasi, anda wajar melantik as-Salihin sebaga wasi utama atau wasi ganti.
 
Kelebihan melantik as-Salihin sebagai Wasi anda adalah seperti berikut:
 
(a) Warisan kekal dan berterusan
 
Sebagai sebuah syarikat, as-Salihin bersama kakitangan yang arif dalam bidang undang-undang akan sentiasa memastikan kesinambungan dalam proses pentadbiran hingga pembahagian harta yang terakhir
 
(b) Bertanggungjawab dan Adil
 
Tidak seperti pemegang amanah individu, as-Salihin adalah badan pengawal di bawah obligasi undang-undang untuk memastikan wang sentiasa dijaga. Selain itu, sebagai badan korporat, as-Salihin bebas dan adil kepada semua benefisiari berbanding Wasi atau pemegang amanah individu yang mungkin mempunyai hubungan atau terikat dengan emosi.
 
(c) Profesional dan berkemampuan
 
Dengan melantik as-Salihin, anda akan dijamin dengan profesional dan berkemampuan dalam menjalankan keseluruhan pentadbiran pada kos yang berpatutan.
 
(d) Mempercepatkan proses undang-undang
 
(i) Dengan Wasiat dan melantik as-Salihin sebagai Wasi, tidak akan berlaku pertelingkahan untuk memilih siapa yang wajar mentadbir harta pusaka, hanya wasi yang dilantik di dalam Wasiat mempunyai hak mentadbir.
 
(ii) Tidak perlukan jaminan untuk memperolehi probet. as-Salihin sebagai Wasi tidak perlu mencari penjamin ketika memohon probet.
 
29. Bolehkah saya mengubah kandungan Wasiat saya dan bilakah boleh saya berbuat demikian?
 
Anda boleh mengubah Wasiat anda pada bila-bila masa yang anda mahu. Islam membenarkan pewasiat membatalkan Wasiatnya ketika masih hidup.
 
30. Bolehkah saya membuat wakaf di dalam Wasiat saya?
 
Menurut undang-undang Islam, seseorang boleh membuat wakaf di dalam Wasiatnya tetapi wakaf tersebut tidak boleh dibuat untuk kepentingan waris-warisnya. Wakaf ini hanya boleh berkuatkuasa selepas kematian pewasiat. Sebelum pewasiat mati, dia boleh membatalkan wakafnya tetapi harta yang diwakafkan itu mestilah diberi kepada badan kebajikan yang lain.
 
31. Berapa banyakkah harta saya boleh diwakafkan melalui Wasiat?
 
Wakaf di dalam Wasiat hanya terhad kepada 1/3 daripada harta simati. Jika wakaf dibuat di dalam Wasiat melebihi 1/3, harta wakaf yang melebihi itu adalah tidak sah kecuali selepas kematian anda, waris-waris anda bersetuju mengenainya.
 
32. Menulis Wasiat dengan peguam adalah lebih murah. Kenapa perlu saya menulis Wasiat dengan as-Salihin?
 
Peguam tidak memberikan perkhidmatan ditempat yang anda kehendaki. Kebanyakkan peguam sibuk menghadiri kes di mahkamah atau mempunyai banyak urusan undang-undang yang perlu disegerakan. Peguam tidak mempunyai kepakaran dalam penulisan Wasiat kerana ia bukanlah sumber pendapatan utama mereka serta jumlah pelanggan mereka yang membuat Wasiat adalah terhad.
 
Mereka tidak menyediakan perkhidmatan menyimpan Wasiat. Akan tetapi, kami adalah pakar dalam penulisan Wasiat dan kami menyediakan anda perkhidmatan persendirian di tempat yang anda kehendaki/selesa tanpa gangguan samada di rumah atau di pejabat anda. Kami juga mempunyai penasihat undang-undang dan Lembaga Penasihat Syari’ah untuk membantu serta mengawal semua Wasiat.
 
33. Bukankah saya akan menjimatkan wang jika saya menyimpan Wasiat sendiri?
 
Benar, anda akan menjimatkan wang jika anda menyimpan sendiri Wasiat anda. Tetapi anda mungkin menghilangkannya, maka sia-sia anda membuat Wasiat jika Wasiat tersebut tidak dapat diperolehi selepas kematian anda.
 
34. Bayaran Penyimpan Wasiat Profesional adalah sangat mahal malah lebih mahal daripada bayaran peti deposit keselamatan saya.
 
Peti deposit keselamatan akan dibekukan selepas kematian. Ini akan menyukarkan keluarga anda untuk memperolehi dan mengetahui kandungan Wasiat kerana mereka mungkin tidak mengetahui kedudukan Peti Deposit Keselamatan tersebut (jika mereka mengetahui, mereka tetap memerlukan perintah mahkamah untuk membuka peti tersebut, ini memerlukan kos dan usaha yang banyak).
 
Akan tetapi, Khidmat Penyimpan Wasiat Profesional kami hanyalah sebanyak RM 0.20 sehari dan Wasiat anda akan menjadi dokumen yang sangat bernilai dan nilai bertambah dengan Bayaran Simpanan Tahunan hanya dengan RM80.00 sahaja.
 
Apabila Wasiat disimpan di as-Salihin, semua pewasiat akan menerima 3 kad simpanan Wasiat, sebuah Buku Senarai Harta Peribadi, Surat Peringatan Memperbaharui Tahunan dan akan mendapat Insurans Kemalangan Peribadi bernilai RM10,000 percuma dengan sekali bayaran pendaftaran sebanyak RM25.00.
 
Dengan sedikit bayaran, kami memastikan hasrat anda akan ditunaikan menurut Wasiat anda kerana Wasiat anda bebas daripada kerosakan atau kemusnahan yang tidak disengajakan. Yang lebih penting, ia boleh diubah pada masa yang dikehendaki. Terpulanglah kepada anda untuk membuat keputusan.
 
35. Adakah perkhidmatan Penyimpan Wasiat Profesional akan menyimpan Wasiat saya dengan baik?
 
Ya, mereka akan menyimpannya dengan baik. Setelah anda meletakkan Wasiat dalam simpanan as-Salihin, ia akan dikendalikan dengan baik, Nombor rujukan dan kad simpanan Wasiat akan diberi sebagai kawalan untuk mendapatkannya semula.
 
36. Kenapa saya tidak boleh membayar hanya satu yuran simpanan untuk Wasiat saya dan Wasiat isteri saya?
 
Setiap individu akan mempunyai nombor penyimpanan. Oleh itu adalah mustahil untuk wasiat dua orang disimpan menggunakan satu nombor rujukan. Bolehkah suami dan isteri mempunyai sepasang kasut yang sama atau mempunyai nombor kad pengenalan yang sama? Ini adalah untuk kami mengawal supaya hanya pewasiat atau wasi yang dilantik selepas kematian pewasiat sahaja yang boleh mendapatkan Wasiat tersebut.
 
37. Saya mempunyai peti deposit keselamatan/Saya akan menyimpannya sendiri/Saya akan menyimpan Wasiat di rumah
 
Masalah akan timbul bila seseorang meninggal dunia, semua asetnya termasuk peti deposit keselamatan akan dibekukan walaupun jika dibuat nama bersama.
 
Jika begitu Wasiat tersebut tidak akan menjadi rahsia dan sulit lagi kerana apabila ia disimpan di dalam peti deposit keselamatan, pemegang akaun bersama akan boleh mendapatkan Wasiat tersebut.
 
Menyimpan Wasiat di peti deposit keselamatan tidak menjamin Wasiat anda dilindungi daripada kerosakan dan ia boleh mengundang masalah kepada keluarga anda jika mereka mengetahui kandungannya maka ia tidak menjadi sulit lagi. Sebaliknya, kami akan menghantar surat peringatan kepada anda setiap tahun samada anda mahu menulis semula Wasiat anda atau mengemaskini Buku Senarai Harta Peribadi. Dinasihati bahawa sebarang perubahan undang-undang akan memberi kesan kepada Wasiat anda. Menyimpan Wasiat samalah seperti insurans melindungi aset dan benefisiari anda.
 
Setelah lama menyimpannya, anda mungkin terlupa di mana anda menyimpannya. Contohnya 5 tahun kemudian atau jika berlakunya sesuatu, keluarga anda mungkin akan sukar untuk mengetahui dan mengingati di mana anda menyimpan Wasiat anda.
 
38. Tidak perlukan penyimpanan seumur hidup?
 
Saya pasti bahawa anda akan hidup lebih 10 tahun lagi dan setelah dibahagikan RM800.00 dengan 30 tahun, hanya 7 sen sahaja satu hari. Ia tidaklah mahal sangat dan wang yang digunakan untuk membayarnya adalah berbaloi.
 
Anda boleh mencadangkan Simpanan Premier (PLC) kepada klien anda. Kelebihannya adalah mendapat potongan istimewa jika menulis semula Wasiat serta boleh membayar ansuran istimewa. Statistik kami menunjukkan bahawa 4-5% pelanggan kami menulis semula Wasiat setiap bulan dan PLC memberi mereka potongan seumur hidup dengan satu bayaran yang rendah iaitu hanya RM1,200.
 
39. Saya tidak mempunyai banyak aset untuk diwasiatkan.
 
Walaupun sekarang anda tidak mempunyai banyak aset untuk diwasiatkan, menulis Wasiat adalah memenuhi aspek yang penting di dalam Islam iaitu mengikut Sunnah seperti apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar.
 
Tambahan pula, beberapa tahun kemudian aset anda akan bertambah dan Wasiat yang kami buat adalah merangkumi aset akan datang tanpa perlu menulis semula Wasiat tersebut jika anda tidak mahu berbuat demikian. Disamping itu jika anda mempunyai anak-anak yang masih kecil, anda boleh melantik penjaga bagi harta mereka melalui Wasiat.
 
40. Kawan saya seorang peguam memberitahu saya bahawa dia boleh menyimpan Wasiat saya di dalam simpanan di pejabatnya. Mengapa saya harus menghabiskan wang untuk menyimpan Wasiat saya di dalam simpanan as-Salihin?
 
as-Salihin adalah sebuah Syarikat Pemegang Amanah yang berdaftar di bawah undang-undang dan ia adalah kekal. Semua Wasiat di dalam simpanannya diinsuranskan. Akan tetapi firma undang-undang akan terhenti atau ditutup apabila pemilik tunggal atau semua rakan kongsinya mati. Dalam situasi ini benefisiari anda tidak dijamin akan mendapat semula Wasiat anda tanpa kesusahan. Kenapa perlu mengambil risiko ini?
 
41. Kerahsiaan Wasiat/Saya tidak percaya kepada Perancang Harta Islam (IEP)
 
Semua IEP mestilah mematuhi kod etika syarikat dan mereka telah dilatih secara profesional untuk tidak memecahkan maklumat pelanggan kepada pihak ketiga yang mempunyai autoriti. Sama seperti hubungan peguam dan pelanggan dan juga doktor dan pesakit. Yang lebih penting, menulis Wasiat oleh IEP adalah mata pencarian IEP dan sudah pasti as-Salihin tidak mahu menjejaskan mata pencarian mereka.
 
Orang yang mengetahui tentang kandungan Wasiat anda adalah IEP dan penasihat undang-undang syarikat. Jika maklumat dipecahkan kepada pihak ketiga yang tidak mempunyai autoriti, syarikat akan menamatkan kontrak IEP serta syarikat akan mengiklankan nama dan gambar mereka yang menyatakan bahawa kami tidak lagi berkerjasama dengan IEP tersebut serta anda boleh mengambil tindakan undang-undang terhadapnya.
 
Lagipun, Wasiat hanya sah selepas anda meninggal dunia. Oleh itu anda boleh menulis semula Wasiat anda.
 
 
42. Sebagai ibu, bolehkah saya melantik penjaga bagi harta anak-anak saya?

Dalam Islam, hanya bapa yang mempunyai hak untuk melantik penjaga bagi harta anak-anaknya.
 
43. Apakah perbezaan di antara Amanah Hayat dan Amanah Wasiat?
 
Amanah Wasiat ialah amanah yang dibuat di dalam Wasiat dan berkuatkuasa selepas kematian Pewasiat. Amanah yang dibuat di dalam Wasiat adalah tertakhluk kepada peraturan satu-pertiga dan waris tidak boleh mendapat manfaat daripada amanah tersebut tanpa persetujuan daripada waris-waris lain.
 
Amanah Hayat ialah amanah yang dibuat oleh setlor untuk manfaat benefisiari dan berkuatkuasa serta merta apabila amanah dibuat. Harta di bawah Amanah Hayat tidak dikira sebagai sebahagian daripada harta setlor dan ia tidak akan dibekukan semasa setlor meninggal dunia. Oleh itu, perintah mahkamah untuk mentadbir harta tersebut tidak diperlukan kerana amanah tersebut berkuatkuasa serta merta berdasarkan syarat-syarat dan terma-terma di dalam Surat Ikatan Amanah.
 
44. Adakah cadangan pindaan kepada Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) Akta 1984 mempunyai apa-apa kesan ke atas Deklarasi Harta Sepencarian?
 
Cadangan pindaan tersebut antara lainnya memberi kuasa kepada Mahkamah Syariah, sebelum membenarkan suami berpoligami, “untuk memerintahkan supaya apa-apa aset yang telah diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan itu atas usaha bersama mereka dibahagikan antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagikan”. Pihak yang terlibat masih perlu membuktikan bahawa aset tersebut telah diperolehi bersama.
 
Sebaliknya, Deklarasi Harta Sepencarian kami, seperti yang telah diisytiharkan oleh pihak-pihak yang berkaitan, menyatakan bahawa harta tersebut adalah diperolehi bersama semasa perkahwinan. Bukti ini sudah mencukupi dan tidak perlu bukti lain untuk dibawa ke mahkamah. Oleh itu, cadangan pindaan tersebut tidak mempunyai apa-apa kesan ke atas Deklarasi Harta Sepencarian kami malah ianya patut digalakkan bagi mereka yang belum membuatnya untuk mengambil langkah awal.
 
45. Adakah wang KWSP dikira sebagai sebahagian daripada harta sepencarian?
 
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia kali ke-67 pada 22 Februari 2005 telah menetapkan bahawa wang caruman KWSP tidak boleh dianggap sebagai harta sepencarian dan menetapkan wang tersebut sebagai harta pusaka yang perlu diagihkan mengikut hukum faraid.
 
46. Bolehkan saya membuat pri-hibah simpanan KWSP kepada waris saya?
 
Tidak boleh. Ini kerana ia belum dikira hak pemilikan penuh anda. Wang EPF yang telah dikeluarkan baru boleh di pra-hibahkan.
 
 
 
 
 Buku Mengurus Harta Pusaka (Ready Stok)
Klik gambar di atas untuk memilikinya.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
Print

Borang Quotation

(nombor yang boleh whatsapp & call)

What is 7+4?

What is 7+4?

Visits: 7

IMPLIKASI BELI RUMAH BERSAMA

IMPLIKASI BELI RUMAH BERSAMA, INI YANG BERLAKU APABILA PASANGAN MENINGGAL DUNIA

Kebiasaanya, suami isteri akan membeli rumah bersama untuk kuatkan dokumen. Di SPA/SNP pula akan ada dua nama. Nama si suami dan nama si isteri. Dua-duanya mengambil MRTA/MRTT (takaful).

Sekarang apa akan berlaku jika salah seorang meninggal dunia?
 
Jika harga rumah RM600,000. Rumah itu terbahagi 2 (sebab 2 penama):
 
50% Si Suami (RM300,000)
 
50% Si Isteri (RM300,000)
 
Jika suami meninggal dunia, 50% bahagian suami sudah tidak perlu dibiayai, kerana takaful sudah bayarkan. Betul kan? Manakala bahagian isteri, 50% selebihnya perlu terus dibayar oleh pihak si isteri.
 
 
Isu Yang Timbul Selepas Kematian Salah Seorang Penama Bahagian si suami sudah pun menjadi HARTA PUSAKA. Jika suami masih ada mak ayah, mereka boleh tuntut hak mereka daripada 50% tersebut.
 
Saya baru dapat mesej, seorang balu yang baru kehilangan suaminya, anak ada dua. Mak dan
ayah mertua tidak mahu lepaskan hak. Mereka tetap mahukan bahagian mereka dalam rumah. Si isteri tidak mampu bayar, kerana jumlah bahagian mereka hampir RM140,000!
 
Ya, RM140,000.
 
Sudahlah harta ini saja tinggal kepada balu dan anak-anaknya. Tetapi tetap mak ayah mertua tidak lepaskan. Bila ditanya kenapa?
 
“Ayah mahu sedekah duit kepada anak yatim dan bagi anak-anak ayah.”
 
Gamaknya, mertua beliau dan cucu beliau bukan anak yatim rasanya. Allah!! Ini kes biasa yang ada di Malaysia. Penunggang agama tahap tertinggi. Ini baru mak ayah mertua, bagaimana pula kalau dengan adik-beradik mertua?
 
Di sinilah anda perlu mempelajari ilmu faraid. Kenali siapa waris faraid suami anda dan isteri anda sekarang. Kenali perwatakannya. Namun, itu pun belum menjamin apa-apa.
 
Ayah Mertua Mahu Rumah Anak Yang Bakal Mati.  Kes lain saya jumpa, ayah mertua kata buatlah rumah di atas tanah dia. Nanti dah siap, ayah mertua tukar nama. Tetapi sampai sekarang tak tertukar. Sudahlah si isteri guna tunai buat rumah dengan orang kampung. Tiada hitam putih.
 
Sekarang suaminya sudah lumpuh (anaknya si ayah ini) dan sudah nyanyuk kerana
kemalangan. Tiap-tiap hari ayah mertua remind menantunya, jangan tukar bil elektrik. Sebab dia ingin rumah itu jatuh kepada dia jika anaknya sudah tiada nanti.
 
Saya rasa kasihan dengan si isteri itu. Anak sudah 4 orang. Sekarang isteri tengah memikirkan bagaimana nak dapatkan rumah yang telah dibina dengan duitnya. Moga Allah swt lindungi mereka dan mencukupkan rezeki mereka.
 
Apa Yang Anda Perlu Buat?
Untuk elakkan perkara di atas berlaku dan anda ingin pasangan hidup senang, tidak mahu merempat selepas anda tiada nanti, anda perlu:
 
1. Buat wasiat dengan syarikat trustee, rujukan artikel >> CARA MEMBUAT WASIAT DENGAN AS-SALIHIN TRUSTEE BERHAD
 
 
Kebaikan PAPB
– Dengan ini harta tidak akan melalui proses perundangan yang akan melambatkan proses tuntutan.
– Bahagian-bahagian yang ada telah ditentukan dan memudahkan proses tuntutan.
– Tidak perlu melalui proses perundangan.
– Wasiat yang dibuat tidak perlu ditangguh penguatkuasaanya untuk memberi laluan kepada tuntutan harta sepencarian di selesaikan terlebih dahulu.
 
3. Boleh ke saya tukar terus kepada nama isteri atau anak?
 
Lebih selamat. Proses ini dibuat di Pejabat Tanah. Isi Borang 14A.
 
Jawapannya:
 
Tidak juga, kerana jika isteri mati warisnya juga boleh menuntut hak. Jika tukar kepada nama anak, anak pula mati awal daripada mak ayah.
 
Jika anak itu sudah berkahwin, sudah ada waris lain yang berhak. Contohnya, isteri atau suaminya.
 
Penyelesaian Terbaik?
Penyelesaian yang terbaik ialah buatlah perancangan sekarang. Samada berwasiat, PAPB atau pun Pri-Hibah, ianya bergantung mengikut situasi atau keadaan permasalahan anda.
 
Kebanyakan yang ramai sangat jumpa saya ialah mereka yang telah menghadapi masalah sebegini.
 
Merasai keperitan keluarga retak kerana harta. Beza orang merasai dan tahu. Yang merasai sudah tentu tidak mahu warisnya susah begini. Yang tahu hanya tenang sahaja.
 
Alangkah sedihnya. Kita sudah berada di taman-taman syurga. Tetapi waris kita berada di neraka dunia. Merempat kerana tiada lagi rumah untuk berehat dan bersuka ria.
 
 
harta sepencarian
Buku Harta Sepencarian (RM12)
Keistimewaan Buku Harta Sepencarian Ini
1) Mengupas tujuan wujudnya konsep dan amalan harta sepencarian bagi menjamin hak-hak yang boleh dituntut oleh pasangan suami isteri apabila berlakunya perkara- perkara di luar jangkaan.
 
2) Melalui ilmu dalam buku ini, suami atau isteri boleh menuntut harta sepencarian sebelum harta faraid dibahagikan kepada mereka yang berhak mengikut bahagian yang telah ditetapkan.
 
3) Perkongsian penulis diolah dengan ringkas dan mudah difahami berserta contoh-contoh realiti yang berlaku dalam masyarakat.
 
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
Print

Borang Quotation

(nombor yang boleh whatsapp & call)

What is 7+4?

What is 7+4?

Visits: 4

Dilema Isteri Kematian Suami

Isteri hilang tempat bergantung

Dilema Isteri Kematian Suami

Puan Hana (bukan nama sebenar) telah kematian suami sekitar tahun 2014. Mereka dikurniakan 3 orang anak perempuan dan 3 orang anak lelaki berusia diantara 8 hingga 19 tahun dan kesemuanya masih belajar. Semasa hayat suami, Puan Hana dan anak-anak hidup dalam keadaan selesa dan mewah dimana semua keperluan disediakan oleh suami dan apabila suami meninggal dunia kehidupan mereka berubah 360 darjah.

Puan Hana yang masih dalam keadaan sedih terpaksa memikul tanggungjawab suami menguruskan rumah tangga dan menyediakan keperluaan anak serta menyelesaikan segala bil-bil tertunggak serta bayaran ansuran bulanan rumah dan kereta. Kekangan kewangan merupakan masalah yang paling besar kerana beliau tiada sumber pendapatan. Pada masa yang sama segala akaun- akaun bank arwah suami telah dibekukan sebaik sahaja beliau memaklumkan kematian suami kepada pihak bank. Keadaan bertambah rumit apabila insurans dan cukai jalan kenderaan telah mati dan tidak dapat diperbaharui kerana arwah suami telah meninggal dunia lebih 2 tahun. Keadaan ini menyebabkan beliau hilang arah, tertekan serta dilema dan keliru bagaimana untuk menguruskan harta pusaka suaminya serta cara untuk mengeluarkan wang simpanan arwah suami di institusi kewangan.


Telah lebih 4 tahun arwah suami meninggalkan beliau dan anak-anak tetapi urusan harta pusaka masih lagi belum selesai. Beliau bersyukur kerana kini telah dipertemukan dengan pihak yang mahir serta mendapat nasihat yang betul tentang cara pengurusan harta pusaka arwah suaminya walaupun terlewat.

 
Hak Waris-Waris


Hukum perwarisan Islam iaitu Faraid telah ditetapkan secara jelas di dalam Al Quran surah An Nisa’ ayat 11 dan 12. Pembahagian harta melalui Faraid memberi hak kepada setiap waris yang ditinggalkan oleh si mati. Waris yang wajib mewarisi harta pusaka si mati adalah ibu, bapa, suami isteri dan anak-anak dan mereka ini tidak akan dinafikan hak mereka selagimana mereka beragama Islam.

Di Malaysia, apabila seseorang meninggal dunia maka semua harta yang didaftarkan di atas nama beliau terbeku. Proses pencairan aset perlu dilaksanakan. Bagi pusaka orang Islam wajib melalui dua (2) saluran undang-undang iaitu undang-undang Sivil dan Syariah.

Dalam kes Puan Hana di atas hak faraid beliau sebagai isteri adalah 1/8, hak faraid Ibu arwah suami adalah 1/6, manakala bakinya dibahagikan kepada 3 anak lelaki dan 3 anak perempuan dimana dua bahagian adalah hak anak lelaki dan satu bahagian adalah hak anak perempuan.

Pun begitu, perletakkan dan penerimaan hak Faraid tersebut perlu dilaksanakan melalui saluran undang-undang yang betul. Tanpa proses tersebut maka hak milik waris faraid tidak dapat didaftarkan dan di bahagikan secara rasmi. Harta-harta simati juga akan tetap terbeku dan tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh waris berkenaan dan waris akan sengsara.

Pentadbiran Harta Pusaka

Pentadbir Harta Pusaka yang layak dilantik adalah Syarikat amanah yang berdaftar di Malaysia atau individu yang dipercayai, bersifat amanah serta adil , berkebolehan dan boleh diharapkan oleh waris faraid dan keluarga simati untuk menguruskan harta pusaka dan melaksanakan pengagihan harta pusaka mengikut hukum Syariah dan undang-undang.
 
Tanpa Surat Kuasa Mentabir serta sijil faraid harta pusaka simati tidak boleh dicairkan dan diagihkan serta hutang juga tidak dapat diselesaikan. Proses yang dibuat di atas akan lebih mudah dan cepat jika semasa hayat, simati telah membuat dokumen perancangan harta serta melantik pentabir harta pusaka.

Undang undang Sivil perlu dipatuhi bagi membuat proses pencairan aset. Aset perlu dicairkan untuk menyelesaikan hutang serta melaksanakan pengagihan kepada semua waris yang berhak.

Permohonan Surat Kuasa Mentadbir perlu dilaksanakan untuk melantik seorang pentadbir harta pusaka dimana ia perlu dimohon di Mahkamah Tinggi Sivil atau Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (Unit Pusaka Kecil) atau Amanah Raya Berhad (mengikut nilaian dan jenis aset yang ditinggalkan). Pentabdir pusaka adalah individu yang bertanggung jawab untuk mentadbir dan menguruskan harta dan liabiliti si mati.

Manakala undang-undang Syariah pula adalah untuk mengesahkan siapa waris yang berhak ke atas pusaka simati serta bahagian yang di warisi. Permohonan sijil faraid perlu di pohon di Mahkamah Syariah.

Kesimpulan

Mati adalah Pasti. Setiap yang hidup akan merasai kematian. Tetapi bila, dimana dan bagaimana kematian itu berlaku tiada kepastian keadaannya.

Artikel ini disediakan oleh Amna Fazillah Binti Ismail, Timbalan Presiden as-Salihin Trustee Berhad.

Oleh itu, Ayuh, Jangan Bertangguh. Buatlah Perancangan Harta semasa Hayat untuk kemudahan waris kesayangan yang ditinggalkan supaya pengalaman Puan Hana tidak berlaku kepada keluarga anda.

Lantiklah Wasi iaitu pentadbir harta pusaka yang akan mentadbir harta pusaka dan liabiliti anda.

Rancanglah bagaimana kaedah pengagihan yang anda inginkan untuk kesenangan waris kesayangan. Anda juga boleh menjana pahala melalui Wasiat dengan pemberian sedekah dan jariah/waqaf tertakluk kepada 1/3 daripada harta pusaka.

 
 
Buku Wasiat Mudah Faham
Buku kedua hasil tulisan Pn Norhanisah (penulis faraid mudah faham)
Buku ini mengandungi 110 mukasurat padat tentang wasiat dan pemahaman tentang wasiat:
> 37 carta infografik mudah faham
> 35 penjelasan salah faham wasiat
> panduan menulis wasiat
> kelebihan berwasiat muslim
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
Print

Borang Quotation

(nombor yang boleh whatsapp & call)

What is 7+4?

What is 7+4?

Visits: 2

Deklarasi Harta Sepencarian

Deklarasi Harta Sepencarian

Deklarasi Harta Sepencarian penting untuk kehidupan yang lebih selamat untuk isteri terutama yang bergelar suri rumah atau isteri yang bergaji kecil. 

 
Fungsinya:
 
 Jika berpoligami, automatik isteri pertama itu mendapat terus haknya ke atas harta yang dimasukkan di dalam deklarasi harta sepencarian.
 
 Jika bercerai, suami yang kena keluar daripada rumah itu jika rumah yang diduduki itu telah dinyatakan di dalam Deklarasi Harta Sepencarian. Kerana ia menjadi hak milik isteri, apabila lafaz cerai itu sah.
 
 Apabila berlaku kematian, isteri tidak perlu turun naik ke mahkamah untuk mendapatkan haknya.
 
Ok kan, wahai para isteri?
 
konflik rumahtangga

Ada 6 Kebaikan Membuat Deklarasi Harta Sepencarian nie…

 
1. Isteri terus mendapatkan manfaat sekiranya suami meninggal, tiada isu rumah tempat isteri tinggal itu untuk dijual atau dihalau oleh ibubapa suami atau adik beradik suami yang tidak berperikemanusiaan. Atau dihalau oleh anak, kerana masing-masing berebut bahagian mengikut faraid.
 
2. Aset yang sudah dinyatakan di dalam Deklarasi Harta Sepencarian tidak difaraidkan, kerana bakal pemiliknya sudah ditetapkan. Terkeluar dari akta pusaka hukum faraid.
 
3. Pembahagian harta ini dibuat sewaktu pasangan itu masih dalam keadaan sayang menyayangi antara satu sama lain. Kalau tengah krisis, memang sukar nak buat kerana ianya melibatkan emosi jugak…
 
4. Hak terutama untuk isteri atau bekas isteri dipertahankan dan dilindungi. Insya’Allah!
 
5. Proses pertukaran hak milik menjadi cepat.
 
6. Tidak perlu naik turun mahkamah bagi menuntut harta sepencarian.
 
Notakaki: Di as-Salihin Trustee ada menyediakan dokumen Perjanjian Aset Perolehan Bersama (PAPB) yang dahulunya lebih dikenali sebagai Deklarasi Harta Sepencarian. Konsep dan fungsinya masih sama.
 
papb
Deklarasi Harta Sepencarian
Dah faham? Ada para suami yang berani nak buat dokumen PAPB ini sebagai tanda kasih sayang pada isteri tercinta?
 
Tanda sayang, isi form dibawah untuk temujanji Perancangan Harta.
 
‘Suami Sayang, Isteri Gembira’
 
Milikinya Hari Ini!
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
Print

Borang Quotation

(nombor yang boleh whatsapp & call)

What is 7+4?

What is 7+4?

Visits: 3

Beza Wasiat dengan Hibah

Beza WASIAT dan HIBAH

Ramai yang memahami wasiat itu mudah terbatal, banyak yang diburukkan tentang berwasiat dan rasa hibah adalah yang terbaik.
Mentaliti ini semakin melarat dan kritikal sehinggakan secara tidak langsung kita telah menyumbang 70 billion harta pusaka terbeku.
Ya betul hibah itu pemberian hadiah tidak boleh dibatalkan & terkeluar daripada faraid tetapi kita kena ingat bila kita beri hadiah kepada seseorang itu, harta itu adalah hak dia 100% tetapi bagaimana pula hutang piutang kita siapa yang nak bayarkan dan harta-harta yang tidak hibahkan siapa pula yang nak uruskan?
Hibahkan semua harta untuk orang tersayang tetapi bila kita meninggal dunia, kita yang akan menanggung hutang piutang kita di alam barzakh. Sadis!
Ramai juga yang terlepas pandang, jika harta tersebut telah di hibahkan, contohnya Si A hibahkan rumah pada Si B, tetapi Si B mati dahulu dari Si A, maka rumah tersebut sudah menjadi harta pusaka Si B. Waris faraid si B, ada hak menuntut bahagian mereka ke atas rumah tersebut. Akhirnya apa yang Si A dapat? Jika Si A mempunyai banyak rumah, ianya tiada masalah tetapi andaikata Si A hanya mempunyai sebuah rumah sahaja…anda rasa?
Kita kena paham apa itu hibah dan wasiat, kedua-duanya berbeza dan ada kebaikan.
Contoh situasi lagi,
Ali membuat hibah wang sebanyak 100k kepada isterinya dan berharap isterinya dapat membayar segala hutang piutang Ali. Sekarang isteri Ali dapat 100k adalah hibah (hadiah) daripada suami. Itu duit isteri, dia berhak nak gunakan duit itu untuk tujuan peribadi… yang tetap berhutang ialah Ali.
 
Wajib Bayar Hutang Walaupun Tuannya Sudah Mati
Orang yang mati syahid sekalipun tidak akan dapat masuk ke dalam syurga jika tidak membayar hutang.
 
Dari Muhammad bin Jahsyi r.a. berkata ia : Rasulullah saw pernah bersabda :
وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ ، لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِـيْ سَبِيْلِ اللّٰـهِ ثُمَّ أُحْيِيَ ثُمَّ قُتِلَ ثُمَّ أُحْيِيَ ثُمَّ قُتِلَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَا دَخَلَ الْـجَنَّـةَ حَتَّىٰ يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ
artinya : “Demi Tuhan yang diriku di dalam genggaman-Nya andainya bahawa seorang lelaki terbunuh pada jalan Allah kemudian dihidupkan kembali kemudian terbunuh lagi kemudian dihidupkan lagi kemudian terbunuh lagi sedangkan dia ada berhutang maka dia tidak akan masuk ke syurga sehingga dibayar hutangnya itu.” (Hadith Nasaai & Al-Baghawi)
Jadi didalam wasiat kita boleh melantik wasi untuk menyelesaikan hutang piutang kita terlebih dahulu sebelum pembahagian harta pusaka kepada waris.
Dan kena ingat juga kita bila kita meninggal dunia #amalan yang dibawa di akhirat nanti sedekah dan amal jariah kita 1/3 dari harta kita boleh diwakafkan atau diinfakkan kejalan ALLAH. Bahagian 1/3 ini, waris tidak boleh tentang.
Ada yang berangapan waris boleh menentang wasiat… bila waris menentang wasiat.. wasiat akan terbatal seluruhnya…
 
IANYA TIDAK BENAR SAMA SEKALI!
 
Waris tidak boleh halang keseluruhan wasiat itu, dia hanya boleh menuntut bahagian faraidnya sahaja. Wasiat tetap berjalan seperti biasa seperti perlantikan wasi, selesaikan hutang dunia & akhirat si mati, 1/3 saham akhirat, pengagihan baki harta, dan sebagainya.
Jadi kita kena faham terlebih dahulu apa itu wasiat dan hibah, baru senang untuk membuat perancangan yang lebih tepat.
 
WASIAT & HIBAH adalah pekara yang berbeza...
 
Pemberian HIBAH bukan untuk lari dari faraid…ia adalah pemberian hadiah secara kasih sayang tanpa mengharap sebarang balasan.
Sebaik-baiknya, untuk lebih penerangan yang lebih jelas, lebih baik berjumpa dengan orang yang pakar dalam industri perancangan harta pusaka. Bukan hanya mendengar cakap2 orang sahaja. Banyak informasi yang tidak tepat & salah akan kita dapat.
 

Nak banyak tips tentang harta pusaka?
Jom follow telegram Nota Warisan Pusaka & Kewangan Islam
https://t.me/notawarisanpusaka
 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
Print

Borang Quotation

(nombor yang boleh whatsapp & call)

What is 7+4?

What is 7+4?

Visits: 4

Cara Membuat Wasiat Dengan as-Salihin Trustee Bhd

Cara Membuat Wasiat Dengan as-Salihin Trustee Bhd Melalui Perancang Harta Pusaka Islam Berdaftar.

 
Sudahkah kita cukup bersedia untuk meninggalkan dunia yang sementara dan hidup kekal di alam akhirat? Adakah kita mempunyai bekalan yang cukup untuk mengembara ke alam akhirat. Adakah kita telah menggunakan harta yang ada ke jalan Allah. Adakah kita tahu bila kita akan meninggal sebelum sempat menyalurkan kekayaan ke jalan Allah. Mengapa anda tidak berwasiat sekarang. Jangan menyesal dalam kubur dan akhirat – tiada guna lagi.
 
Artikel ini adalah panduan untuk Pewasiat membuat wasiat dengan as-Salihin Trustee Bhd.
 
as-Salihin Trustee Bhd adalah syarikat amanah yang ditubuhkan lebih 15 tahun. Syarikat ini menyediakan perkhidmatan perancangan harta orang Islam dan pentadbiran harta pusaka.
 
Selain perkhidmatan membuat wasiat, syarikat ini menyediakan khidmat membuat Perjanjian Deklarasi Harta Sepencarian, hibah, amanah wasiat, amanah hayat, amanah takaful/insurans serta pentadbiran harta pusaka.
 
 
A. PERTANYAAN
 
Pewasiat yang mahu membuat wasiat boleh menghubungi saya selaku Perancang Harta Puska Islam samada secara email atau mencatat dalam ruangan borang di bawah, mesej dan whatsapp kepada saya:
 
Mohd Syaihan Sirotin: 012 672 7957
 
 
B. MAKLUMAT PEWASIAT
 
1. Temujanji
 
Temujanji boleh dibuat di Lembah Kelang, di pejabat, di rumah pewasiat, di shopping mall, restoren dan sebagainya. 
 
Perunding akan mendapatkan maklumat berikut semasa perbincangan santai: 
 
2. Latar Belakang Pewasiat
 
Perunding akan mendapat maklumat berikut:
 
Kenalpasti siapa waris faraid pewasiat.
 
Ibu/bapa yang masih ada
 
– Anak-anak: 
 •    Lelaki/perempuan
 •    Umur
 •    Anak istimewa
 •    Anak angkat
 •    Anak tiri.
 Memahami keperluan pewasiat:
 • Sarahidup pewasiat dan anak-anak
 • Rawatan dan perubatan
 • Persekolahan anak hingga ke universiti
 • Pembahagian harta kepada isteri
 • Pembahagian harta kepada anak angkat
 • Sedekah kepada pusat tahfiz al-Quran/fakir miskin/anak yatim
 • Hutang dunia dan akhirat
 • Pengalaman waris dalam menguruskan harta pusaka
 • Simpanan tunai pewasiat bagi mencairkan harta
 
C. PENGUMPULAN MAKLUMAT
 
Maklumat berikut boleh dibawa oleh Pewasiat semasa temujanji atau diemailkan kepada Perunding Harta.
 
Harta dan Simpanan
 • Senarai properti (contoh: rumah dua tingkat, lot pertanian) dengan butir lot dan lokasi seperti yang terdapat dalam geran.
 • Senarai pelaburan (contoh: ASB, Public Mutual)
 • Senarai simpanan di bank-bank, Tabung Haji dan KWSP (tidak perlu nombor akaun)
 
Senarai Benefisiari
 • Ibu-bapa (IC, alamat dan nombor telefon)
 • Anak-anak (IC, alamat dan nombor telefon
 • Isteri/suami (IC, alamat dan nombor telefon)
 • Lain-lain benefisiari (anak angkat, adik beradik dll)
 
Cadangan Pembahagian harta
 • Setiap harta di atas hendaklah dinyatakan kadar pembahagiannya. Contoh:
– KWSP:  Isteri: 50%, Anak Pertama: 25%, Anak Ke-2: 25%
– Rumah Teres: Anak angkat 100%
– Saham ASB: Samarata kepada anak-anak
– KWSP: 50% kepada Pusat Tahfiz al-Quran, 50% kepada rumah anak yatim
 
C. DOKUMEN WASIAT
 • Dalam masa 5 berhari bekerja as-Salihin Trustee Bhd akan menyediakan deraf wasiat.
 • Deraf wasiat akan diemailkan kepada Pewasiat untuk semakan dan kelulusan.
 • Dokumen wasiat akan dicetak untuk ditandatangani oleh pewasiat
 • Pewasiat akan menandatangani wasiat di pejabat as-Salihin atau di rumah pewasiat atau di mana sahaja dengan dua orang saksi lelaki (yang bukan waris).
 
D. PENYERAHAN DOKUMEN WASIAT
 • Dokumen asal wasiat akan disimpan di as-Salihin Trustee Bhd
 • Salinan wasiat akan diserahkan kepada Pewasiat
 • Pewasiat menjelaskan kos membuat wasiat
 • Pewasiat akan dibekalkan dengan dua Kad Wasiat. Kad ini wajar diserahkan kepada dua waris terdekat dengan pesanan yang anda ada membuat wasiat dan hubungi as-Salihin bagi urusan pembahagian harta pusaka.
 
E. BUATKAN SESUATU HARI DEMI KELUARGA TERSAYANG
 
Hubungi kami segera untuk membuat wasiat demi keluarga yang tersayang. Jalan telah dibuka. Ajal tidak pernah memberi tahu apabila akan tiba. Keputusan hari boleh merUbah masa depan anda dan keluarga.

Mulakan perbincangan dan tiada paksaan anda membuat wasiat atau produk perkhidmatan yang lain. Sekurang-kurangnya anda akan mendapat penerangan yang jelas mengenai produk yang ditawarkan oleh syarikat kami as-Salihin Trustee Bhd untuk keperluan akan datang.

F. HUBUNGI WAKIL AS-SALIHIN TRUSTEE BERHAD

Sila hubungi saya bagi membuat wasiat atau dokumen perancangan harta pusaka.
 
MOHD SYAIHAN SIROTIN   
Perancang Harta Pusaka Islam   
as-Salihin Trustee Bhd   
Tel: 012 672 7957 (termasuk Whatsapp/Telegram)   
Email: syaihan@gmail.com
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
Print

PEMBATALAN WASIAT

Borang Quotation Kerjaya & Affiliate as-Salihin Trustee Berhad PEMBATALAN WASIAT Pewasiat boleh membatalkan/menarik balik Wasiat beliau pada bila-bila masa semasa hayat beliau. Walau bagaimanapun, apabila

Read More »

Borang Permohonan Wasiat Online

Section A - Maklumat Pewasiat

Nama penuh kad pengenalan anda
No kad pengenalan anda
Email anda
Untuk dimasukkan dalam dokumen wasiat
Jika berlainan dengan alamat tetap
No Telefon Anda
Nyatakan bangsa anda
Nyatakan agama yang anda anuti
Nyatakan status perkahwinan anda

Section B - Orang Untuk Dihubungi

Senarai di bawah adalah waris terhampir atau orang yang boleh dihubungi mengenai maklumat peribadi pewasiat
Nama orang yang untuk dihubungi
No telefon untuk dihubungi

Section C - Maklumat Wasi & Pemegang Amanah

Sila isikan maklumat wasi dan pemegang amanah. Seksyen ini adalah wajib diisi sekurang-kurangnya satu perlantikan wasi. Jika pewasiat mempunyai anak yang masih dibawah umur 18 tahun, wajib melantik sekurang-kurangnya 2 orang wasi atau Syarikat Pemegang Amanah.

Wasi dan pemegang amanah adalah orang yang dipercayai untuk mentadbir harta pusaka.

Ciri-ciri orang yang boleh dilantik sebagai wasi/pemegang amanah:

1. Beragama Islam
2. Berumur 18 tahun ke atas
3. Merdeka
4. Boleh dari kalangan lelaki dan perempuan
5. Digalakkan dari kalangan waris atau melantik syarikat trustee.

WASI & PEMEGANG AMANAH (Sertakan nama penuh, no telefon & alamat utk dihubungi)
WASI & PEMEGANG AMANAH (Sertakan nama penuh, no telefon & alamat utk dihubungi)
WASI & PEMEGANG AMANAH (Sertakan nama penuh, no telefon & alamat utk dihubungi)

Section D - Maklumat Penjaga Harta Anak di bawah umur 18 tahun

Sila isikan maklumat penjaga harta seterusnya. Seksyen ini adalah pilihan. Untuk di isi oleh pewasiat lelaki sahaja.

Penjaga Harta adalah orang yang diamanahkan untuk menjaga dan menjalankan transaksi bagi harta anak anda yang masih di bawah umur sehingga mencapai umur 18 tahun.

Ciri-ciri orang yang boleh dilantik sebagai penjaga harta:

- Beragama Islam
- Berumur 18 tahun ke atas
- Merdeka
- Boleh dari kalangan lelaki dan perempuan
- Digalakkan melantik ibu kepada anak tersebut
- Digalakkan juga melantik Syarikat Pemegang Amanah jika tiada Penjaga yang sesuai.

Sertakan nama penuh, no telefon & alamat utk dihubungi
Sertakan nama penuh, no telefon & alamat utk dihubungi
Sertakan nama penuh, no telefon & alamat utk dihubungi

Section E - Pembayaran Hutang

Sila tentukan jenis aset yang digunakan untuk pembayaran hutang dan senarai hutang. Seksyen ini adalah pilihan.
Sila nyatakan senarai aset yang digunakan untuk pembayaran hutang-hutang yang ada. (Hutang dunia + hutang akhirat)
Sila nyatakan senarai hutang yang masih ada

Section F - Pemberian Harta Kepada Bukan Waris

Orang Islam dibolehkan berwasiat kepada bukan waris sehingga 1/3 dari keseluruhan harta.

Sila isikan pemberian tersebut. Seksyen ini adalah pilihan.

Maklumat aset - Jenis dan Penerangan

- contoh 1: Rumah alamat No. 2 Jalan Lagenda 13, Taman Lagenda, 71700 Mantin, Negeri Sembilan, Malaysia.

- contoh 2: Akaun simpanan Maybank (123456789876)

-  contoh 3: Kereta Toyota Alphard (VY 4078)

Penerima Aset - Hubungan dan Nama (no. kad pengenalan jika ada)

- contoh 1: Anak angkat, Alwi Bin Abdullah (851111-11-4321)

- contoh 2: Wakaf/Sedekah, Sekolah Tahfiz yang memerlukan

Bahagian - Penerangan, Peratusan, Pecahan

- contoh 1: semua,100%

- contoh 2: RM20,000, 50% , 1/2

(ditulis juga mengikut turutan nama jika pembahagian berbeza bagi setiap penerima)

Section G - Pembahagian Harta Pusaka Kepada Ahli Waris

Sila isikan perancangan pembahagian harta pusaka anda.

Maklumat aset - Jenis dan Penerangan

- contoh 1: Rumah alamat No. 2 Jalan Lagenda 13, Taman Lagenda, 71700 Mantin, Negeri Sembilan, Malaysia.

- contoh 2: Akaun simpanan Maybank (123456789876)

- contoh 3: Kereta Toyota Alphard (VY 4078)

Penerima Aset - Hubungan dan Nama (no. kad pengenalan jika ada)

- contoh 1: Anak, Azman Bin Ahmad (871111-11-4321)

- contoh 2: Anak, Aznah Binti Ahmad (891111-11-1234) dan Isteri, Nora Binti Mansor (671111-11-9876)

- contoh 3: Anak-anak, waris faraid

Bahagian - Penerangan, Peratusan, Pecahan

- contoh 1: semua,100%

- contoh 2: RM20,000, Faraid, Samarata, 50% , 1/2

(ditulis juga mengikut turutan nama jika pembahagian berbeza bagi setiap penerima).

Harta Tak Alih: Tanah/Rumah/Kedai/Bangunan dan sebagainya
Harta Alih: Bank Account
Harta Alih: KWSP
Harta Alih: Tabung Haji/ASB
Harta Alih: Wang Tunai
Harta Alih: Insurans/Takaful & Unit Trust
Harta Alih: Saham syarikat/koperasi/BSKL dan sebagainya
Harta Alih: Kenderan (1 Kenderaan 1 Nama Sahaja)
Harta Alih: Barang kemas
Lain-lain harta

Section H - Pengagihan Baki Harta

Seksyen ini adalah pilihan.

Section I - Lain-lain Perkara

Seksyen ini adalah pilihan.
Additional instruction (if any)
Pesanan Terakhir (jika ada)

Section J - Maklumat Bayaran

Yuran penulisan draft wasiat: RM500.00

Bayaran kepada as-Salihin Trustee Berhad (670367-D)

Maybank Berhad: 562339400032
Cimb Berhad: 8600120584
RHB Islamic Bank Berhad: 21243960003371
Bank Islam Berhad: 12047010037995

Sila muat naik bukti bayaran.

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
upload receipt of payment

Section K - Muat Naik Lampiran & Dokumen Sokongan

Dokumen sokongan yang boleh di muat naikkan:

1. Salinan Kad pengenalan (WAJIB)
2. Buku/penyata akaun (JIKA ADA)
3. Geran/perjanjian jual beli hartanah (JIKA ADA)
4. Geran kenderaan (JIKA ADA)
5. Lain-lain dokumen berkaitan (JIKA ADA)

Dokumen sokongan ini membolehkan pihak kami menderaf wasiat anda dengan lebih efisyen. Kerjasama dari anda amat dihargai. Untuk dokumen No.2 - No.5 tidak diWAJIBkan untuk di muat naikkan.

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 50 files.

Visits: 6

Harta sekecil nilainya, ianya tetap ada hak faraid.

Harta sekecil nilainya, ianya tetap ada hak faraid.

Dalam pembahagian harta pusaka perlu dibuat senarai lengkap harta-harta si mati dari serendah nilai harta hinggalah setinggi nilai.

Biasanya kesilapan yang dilakukan adalah hanya ambil kira harta yang bernilai tinggi seperti rumah, tanah, kenderaan, saham dan sebagainya dan mengabaikan harta-harta yang bernilai kecil..


Contoh seorang lelaki meninggal dunia meninggalkan jam tangan, kain baju (yang masih
boleh digunakan), kasut, handphone, komputer, basikal dll. Kalau perempuan lagi lah banyak. Macam-macam benda boleh ambil, terutama sekali barang kemas si mati. 


Bukanlah nak mengajar orang supaya berkira (calculative) tetapi ianya melibatkan HAK. Kena faham apa itu harta batil jika kita ambil yang bukan hak kita. 


Bagi harta yang kecil nilai perlu diselesaikan secara muafakat. Nak bahagi ikut faraid sebuah basikal mungkin tak praktikal. Saling tolak menolak, redha meredhai dan izin mengizinkan. Tidak boleh seorang waris sebagai contoh mengambil seutas jam tangan simati tanpa mendapat keizinan dan pelepasan waris yang lain. Walaupun ianya bernilai 1 sen sahaja. 

Jangan menganggap “diorang OK kot.. dok guna diorang tak kata apa pun!!”. 

Ini harta kecil, bagi harta yang nilai tinggi lagi la bermasalah.

Syaitan akan sentiasa mencucuk jarum permusuhan dikalangan ahli waris agar bergaduh sesama sendiri . Maka silaturrahim dikalangan waris yang wajib dipertahankan akan terlerai. Syaitan akan menempa kejayaan jika ini berlaku.


Wallahualam.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
Print