Rumah Terbiar – Harta Pusaka atau Harta Puaka?

Rumah Terbiar - Harta Pusaka atau Harta Puaka?

Pernah tak korang tengok satu rumah tu yang masih cantik tapi tak ada penghuni?

Saya selalu tengok rumah elok, kawasan elok tapi jadi terbiar. Lama pulak tu tak terusik.

Pelik juga sebab bertahun-tahun tengok takkan lah tak ada orang nak duduk. Anak ke, saudara mara ke atau jual dekat orang lain ke.

Antara cerita saya pernah dengar pasal mana-mana rumah yang elok tapi terbiar ni sebab selepas pemilik rumah tersebut meninggal dunia, waris semua tak dapat dikenal pasti.

Mungkin waris duduk diluar negara, pernah berselisih faham dan ada yang tak ambil peduli pun pasal rumah atau harta pusaka ni.

Maka dibiarkan rumah tersebut rosak mereput. Sayangnya..

Dulu saya sendiri tak faham bab harta pusaka ni dan tak peduli sangat sebab saya kalau boleh nak cari sendiri duit atau harta.

Tapi bila tengok apa yang terjadi sekeliling, saya mula rasa pentingnya kita semua terutama Orang Islam belajar tentang Ilmu Wasiat dan Hibah.

Ibubapa kita mungkin tidak mahir bab nak menguruskan harta pusaka ni. Jadi kita sebagai anak kena belajar dan bantu supaya harta pusaka yang ada tidak terjadi seperti yang pernah kita lihat.

 Siapa yang nak tau cara uruskan harta pusaka ni, saya memang galakkan korang dapatkan Ebook ’Bagaimana Kaya Dengan Harta Pusaka.’

Ebook ni ditulis oleh Ustaz Ghazali Ibrahim, seorang Pakar dalam Harta Pusaka.

Ustaz ajar tentang ilmu harta pusaka, cara menulis wasiat yang sah di sisi undang-undang dan cara nak cakap dengan ibubapa bab harta ni.

Ye lah.. Kang salah cakap diorang ingat kita tamak harta dan nak minta diorang meninggal cepat.

Sedangkan kita nak bantu mudahkan kerja dia berkaitan hartanah sekiranya apa-apa terjadi pada masa hadapan.

Ebook ni ajar semuanya detail dan mudah faham. Siap ada 8 Deraf (Template) untuk hasilkan pelbagai surat wasiat, hibah dan harta sepencarian suami isteri.

Korang beli dan satu masa nanti pasti berguna. Cepat dapatkan sebab harta Ebook ni tengah promo.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
Print

Kenali Siapa Waris Faraid Anda

MAKLUMAT PERIBADI

Setiap maklumat anda tidak akan dikongsi, didedahkan kepada pihak ketiga. Data ini adalah hanya untuk kegunaan admin laman web ini sahaja.
Nama Penuh Anda
No Telefon Anda
Alamat Email Anda
Nyatakan Lokasi atau Tempat Tinggal Anda
Nyatakan apakah pekerjaan anda sekarang
Nyatakan berapa pendapatan bulanan anda

MAKLUMAT PERIBADI UNTUK PEMBAHAGIAN FARAID

Sila jawab Ya atau Tidak untuk setiap soalan dibawah

MAKLUMAT AHLI KELUARGA UNTUK PEMBAHAGIAN FARAID

Sila isi maklumat dibawah dengan kiraan yang betul untuk dapatkan peta faraid yang tepat.
Selected Value: 0
Nyatakan berapa bilangan anak lelaki anda
Selected Value: 0
Nyatakan berapa bilangan anak perempuan anda
Selected Value: 0
Nyatakan berapa bilangan adik beradik lelaki anda
Selected Value: 0
Nyatakan berapa bilangan adik-beradik perempuan anda
Nyatakan berapa anggaran jumlah harta pusaka anda untuk diagihkan

Views: 10

Hibah Bercagar: adakah sah atau tidak untuk dilaksanakan?

 

Rumah masih dalam hutang boleh di hibahkan?

Hibah Bercagar: adakah sah atau tidak untuk dilaksanakan?

SOALAN: 

Bolehkah saya membuat hibah sebagai satu dokumen perancangan untuk harta yang masih bercagar (hutang)? adakah sah atau tidak untuk dilaksanakan nanti? bagaimana pula jika harta tersebut mempunyai perlindungan insurans/takaful (mrta/mrtt), adakah masih tidak sah?

JAWAPAN: 

Sebagai permulaan adalah penting untuk kita fahami berkenaan bidang kuasa undang-undang hibah itu sendiri di Malaysia, seperti yang kita sedia maklum ada dua undang-undang yg diguna pakai di Malaysia, iaitu undang-undang sivil dan shariah. Sebagai pengetahuan, Hibah bidang kuasanya jatuh dibawah undang-undang Shariah di Mahkamah Shariah, undang-undang shariah berteraskan daripada Al-Quran, Hadith, Qias dan Ijma’ Ulama dalam panduan hakim untuk membuat keputusan pengesahan hibah tersebut.

Untuk memastikan bahawa hibah itu sah ada kriteria-kriteria atau rukun dan syarat yang perlu dipenuhi:

1. Pemberi Hibah

2. Penerima Hibah

3. Barang atau harta yang dihibahkan

4. Sighah iaitu Ijab dan Qabul

Maksud Harta Bercagar:

Cagaran bermaksud harta yang dibeli, digadai atau diserah hak(biasanya melalui proses yang sah seperti pendaftaran gadaian keatas hakmilik tersebut) pada institusi kewangan atau kerajaan atau individu sebagai jaminan sebagai menjamin kepentingan peminjam atau institusi kewangan atau kerajaan atau individu yang memberi pinjaman berkenaan untuk membolehkan bayaran pinjaman dikeluarkan kepada penjual atau pemaju.

Hartanah bercagar ini hanya akan dilepaskan dari gadaian dan/atau surat ikatan penyerahan hak akan hanya dibatalkan selepas peminjam (selalunya pemilik hartanah) menyelesaikan segala pinjaman yang menjadikan hartanah tersebut sebagai jaminan sekuriti atas pinjaman yang diluluskan oleh sesebuah institusi kewangan, atau orang perseorangan. Justeru, pemilik hartanah bercagar tidak boleh melakukan transaksi pindahmilik ke atas hartanah bercagar selagi mana pinjamannya tidak diselesaikan. Kekangan atau halangan ini adalah bagi menjamin keselamatan pinjaman yang dilepaskan oleh pihak pemegang gadaian, atau penerima serah hak. 

Bagi persoalan status hibah harta bercagar, mari kita fokus berkenaan rukun yang pertama (1) dan ketiga (3) iaitu pemberi hibah  dan barang atau harta yang dihibahkan. 

Pemberi hibah:📌

Hendaklah seorang yang berkeahlian seperti sempurna akal, baligh dan rushd (matang dan berkemampuan menguruskan harta). Pemberi hibah mestilah tuan punya barang yang dihibahkan. Oleh sebab pemilik harta mempunyai kuasa penuh ke atas hartanya, hibah boleh dibuat tanpa had kadar serta kepada sesiapa yang disukainya termasuk kepada orang bukan Islam, asalkan maksudnya tidak melanggar hukum syarak.

Barang atau harta yang hendak dihibahkan 📌  Aset tersebut perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

a. Ia hendaklah barang atau harta yang halal. 

b. Ia hendaklah sejenis barang atau harta yang mempunyai nilai di sisi syarak. 

c. Barang atau harta itu milik pemberi hibah.

d. Ia boleh diserahmilikkan. 

e. Ia benar-benar wujud semasa dihibahkan. Contohnya, tidak sah hibah barang yang belum ada seperti menghibahkan anak lembu yang masih dalam kandungan atau hibah hasil padi tahun hadapan sedangkan masih belum berbuah dan sebagainya.

f. Harta itu tidak bersambung dengan harta pemberi hibah yang tidak boleh dipisahkan seperti pokok-pokok, tanaman dan bangunan yang tidak termasuk tanah. 

PANDANGAN MAZHAB SYAFIE DAN HAMBALI

persoalan utama yang timbul dalam kes hibah hartanah bercagar adalah tentang persoalan pemilikan harta pemberi hibah, iaitu dikategorikan sebagai pemilikan tidak sempurna (milk al-naqis), kerana harta tersebut bukan milik sepenuh pemberi hibah kerana masih ada lagi kepentingan atau hak pemegang gadaian. 

Atas asas ini, maka mazhab Syafie, dan Hambali menganggap hibah hartanah bercagar adalah tidak sah lantaran elemen qabd, dan tasarruf juga gagal dipenuhi dalam syarat hibah bersama ijab dan qabul. Tasarruf ialah sesuatu perbuatan yang mendatangkan kesan syarak terhadap sesuatu seperti jual beli, hibah, wakaf, dan sebagainya. 

Pandangan ini juga menyatakan bahawa hartanah bercagar merupakan jaminan yang berada di bawah kuasa pemegang gadaian. Oleh itu, hibah yang dilakukan ke atas hartanah bercagar dianggap sebagai sesuatu yang tidak memenuhi syarat pembentukan akad kerana dilakukan oleh orang yang tiada kelayakan untuk berbuat sedemikian.

PANDANGAN MAZHAB MALIKI DAN HANAFI

Walau bagaimanapun, terdapat ulama’ yang membenarkan hibah bagi hartanah yang milik orang lain, asalkan mendapat kebenaran pemilik hartanah tersebut. Keizinan pemilik hartanah tersebut pula tidak semestinya semasa akad hibah, tetapi boleh berlaku selepas ijab dan kabul. Kelayakan (wilayah) merupakan syarat al-nafadz(semasa akad berlangsung) yang boleh ditangguhkan hingga mendapat keizinan pemegang cagaran dan ia bukan sebagai syarat pembentukan akad.

Berdasarkan pandangan tersebut, ada yang berhujah bahawa hibah hartanah bercagar adalah dibolehkan. Hartanah bercagar masih bukan milik sempurna tuannya. Ada pihak ketiga yang berkepentingan iaitu penerima cagaran, selalunya institusi kewangan. Tetapi hibah masih sah, jika pihak institusi kewangan memberi kebenaran walaupun lama selepas akad hibah dibuat. Institusi kewangan akan bagi kebenaran selepas proses tebus hutang selesai. Tebus hutang boleh berlaku dengan sebab adanya takaful atau insuran yang melindungi hutang peminjam (selalunya pemilik hartanah) yang meninggal dunia.

KEPUTUSAN MAHKAMAH SYARIAH

1) Dalam kes Awang bin Abdul Rahman lwn. Shamsuddin bin Awang & lainlain, Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Terengganu memutuskan bahawa hibah hartanah bercagar adalah tidak sah kerana ia bukan pemilikan sempurna harta tetapi sebagai satu tanggungan. 

2) Dalam kes Wan Noriah binti Wan Ngah, Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Terengganu juga menolak permohonan pengesahan hibah dalam kes hartanah yang masih di bawah pembiayaan Bahagian Pinjaman Perumahan, Perbendaharaan Malaysia.

3) Berlainan halnya dalam kes Raihanah Binti Mohd Ali lwn. Kamaruddin bin Mohd Nor & Lain-lain [2008] 26(2) JH 253, Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Terengganu telah menolak permohonan plaintif untuk mengesahkan hibah yang telah dibuat oleh adiknya (si mati) kepadanya atas alasan tiada bukti yang menunjukkan bahawa si mati telah meminta kebenaran daripada pembiaya skim BBA (bai’ bi thaman ajil) untuk membolehkannya menghibahkan hartanah tersebut kepada plaintif. Walau bagaimanapun, hakim syarie dalam alasan penghakimannya menyebut bahawa hibah ini boleh jadi sah jika kebenaran dari pemegang cagaran diperolehi. Mahkamah tidak menerima tentang fakta kewujudan takaful yang melindungi hutang pemberi hibah sebagai keizinan tersirat. Keizinan pemegang cagaran hendaklah dibuktikan secara jelas, dan pemohon dalam kes ini telah gagal membuktikan elemen ini.

4) Yang lebih menarik adalah dalam kes Yati Suraya lwn. Supiah Binti Abu, mahkamah syariah Negeri Sembilan membenarkan hibah hartanah bercagar walaupun tanpa izin pemegang gadaian asalkan hartanah bercagar tersebut dilindungi sepenuhnya oleh takaful/insuran. Ini adalah kes yang terbaru.

Berdasarkan kes-kes ini, bolehlah kita bahagikan keputusan mahkamah syariah kepada tiga (3) kecenderungan: 

1. Hakim syarie yang menolak hibah hartanah bercagar secara mutlak. Mereka melihat bahawa pemberi hibah tiada keahlian (wilayah) ke atas harta hibah dan tidak layak untuk melakukan tasarruf atas harta hibah. Pemilikan harta hibah adalah pemilikan tidak sempurna. Mereka cenderung kepada pendapat dalam mazhab Syafie, dan Hambali. Kewujudan insurans/takaful tidak dianggap sebagai satu keizinan daripada pemegang gadaian.

2. Hakim syarie yang membenarkan hibah hartanah bercagar sekiranya mendapat izin daripada pemegang gadaian, atau pemegang kuasa wakil. Keizinan ini hendaklah diperolehi secara zahir/tersurat. Mereka cenderung kepada pendapat dalam mazhab Hanafi. 

3. Hakim syarie yang membenarkan hibah hartanah bercagar asalkan terdapat takaful/insuran yang melindungi keseluruhan pinjaman terhadap hartanah terbabit walaupun tiada keizinan secara zahir daripada pemegang gadaian, atau pemegang kuasa wakil. Takaful/insuran yang melindungi harta hibah itu sendiri adalah keizinan secara tersirat yang akhirnya transaksi tabarru’ itu boleh menjadi kenyataan. Mereka cenderung kepada pendapat dalam mazhab Maliki.

RUMUSAN

1.Hibah harta bercagar mempunyai kemungkinan dan risikonya yg tersendiri dalam pengesahannya di Mahkamah Syariah,

2.Tidak salah membuat hibah untuk harta bercagar, tetapi kita wajib memahami risiko dan menerima kemungkinan hibah itu ditentang dan ditolak oleh makhkamah.

3. Penyataan “hibah harta bercagar adalah sah sepenuhnya atau tidak boleh dicabar” adalah satu penyataan yg tidak bertanggungjawab.

4. Status mrta/mrtt sebagai perlindungan hutang ke atas harta bercagar tidak boleh menjamin 100% sah sesuatu hibah.

5. Keputusan sah sesuatu hibah masih lagi tertakluk kepada keputusan hakim sama ada cenderung ke atas mazhab Syafie dan Hambali atau mazhab Maliki dan Hanafi

6. Keputusan hakim pada kes terdahulu tidak mengikat hakim yang lain dalam membuat keputusan yang baru dan mereka bebas untuk berijtihad.

7. Perundangan di Malaysia khususnya perundangan shariah perlu lebih proaktif untuk menyelesai masalah  Hibah ini untuk mengelakkan kekeliruan dikalangan masyarat dan kesukaran kepada pengamalan perundangan dan perancangan harta pusaka Islam dalam memberi khidmat nasihat dan penyediaan dokumentasi yg lebih tepat dan jitu.

 
Klik sini untuk pembelian

Buku Praktis Hibah di Malaysia

Alias Azhar, 2017

ISBN 978-967-2064-21-3, 136 hlm., RM 28.00

“Buku ini membahaskan instrumen hibah aspek konsep dan realiti amalannya di Malaysia. Secara asasnya, hibah bermaksud pemberian, sedekah atau hadiah melibatkan akad yang mengandungi pemberian hak milik oleh pemilik harta kepada seseorang secara sukarela semasa hayatnya atas dasar kasih sayang tanpa mengharapkan balasan.”
 
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
Print

Borang Quotation

(nombor yang boleh whatsapp & call)

What is 7+4?

What is 7+4?

Views: 3

IMPLIKASI BELI RUMAH BERSAMA

IMPLIKASI BELI RUMAH BERSAMA, INI YANG BERLAKU APABILA PASANGAN MENINGGAL DUNIA

Kebiasaanya, suami isteri akan membeli rumah bersama untuk kuatkan dokumen. Di SPA/SNP pula akan ada dua nama. Nama si suami dan nama si isteri. Dua-duanya mengambil MRTA/MRTT (takaful).

Sekarang apa akan berlaku jika salah seorang meninggal dunia?
 
Jika harga rumah RM600,000. Rumah itu terbahagi 2 (sebab 2 penama):
 
50% Si Suami (RM300,000)
 
50% Si Isteri (RM300,000)
 
Jika suami meninggal dunia, 50% bahagian suami sudah tidak perlu dibiayai, kerana takaful sudah bayarkan. Betul kan? Manakala bahagian isteri, 50% selebihnya perlu terus dibayar oleh pihak si isteri.
 
 
Isu Yang Timbul Selepas Kematian Salah Seorang Penama Bahagian si suami sudah pun menjadi HARTA PUSAKA. Jika suami masih ada mak ayah, mereka boleh tuntut hak mereka daripada 50% tersebut.
 
Saya baru dapat mesej, seorang balu yang baru kehilangan suaminya, anak ada dua. Mak dan
ayah mertua tidak mahu lepaskan hak. Mereka tetap mahukan bahagian mereka dalam rumah. Si isteri tidak mampu bayar, kerana jumlah bahagian mereka hampir RM140,000!
 
Ya, RM140,000.
 
Sudahlah harta ini saja tinggal kepada balu dan anak-anaknya. Tetapi tetap mak ayah mertua tidak lepaskan. Bila ditanya kenapa?
 
“Ayah mahu sedekah duit kepada anak yatim dan bagi anak-anak ayah.”
 
Gamaknya, mertua beliau dan cucu beliau bukan anak yatim rasanya. Allah!! Ini kes biasa yang ada di Malaysia. Penunggang agama tahap tertinggi. Ini baru mak ayah mertua, bagaimana pula kalau dengan adik-beradik mertua?
 
Di sinilah anda perlu mempelajari ilmu faraid. Kenali siapa waris faraid suami anda dan isteri anda sekarang. Kenali perwatakannya. Namun, itu pun belum menjamin apa-apa.
 
Ayah Mertua Mahu Rumah Anak Yang Bakal Mati.  Kes lain saya jumpa, ayah mertua kata buatlah rumah di atas tanah dia. Nanti dah siap, ayah mertua tukar nama. Tetapi sampai sekarang tak tertukar. Sudahlah si isteri guna tunai buat rumah dengan orang kampung. Tiada hitam putih.
 
Sekarang suaminya sudah lumpuh (anaknya si ayah ini) dan sudah nyanyuk kerana
kemalangan. Tiap-tiap hari ayah mertua remind menantunya, jangan tukar bil elektrik. Sebab dia ingin rumah itu jatuh kepada dia jika anaknya sudah tiada nanti.
 
Saya rasa kasihan dengan si isteri itu. Anak sudah 4 orang. Sekarang isteri tengah memikirkan bagaimana nak dapatkan rumah yang telah dibina dengan duitnya. Moga Allah swt lindungi mereka dan mencukupkan rezeki mereka.
 
Apa Yang Anda Perlu Buat?
Untuk elakkan perkara di atas berlaku dan anda ingin pasangan hidup senang, tidak mahu merempat selepas anda tiada nanti, anda perlu:
 
1. Buat wasiat dengan syarikat trustee, rujukan artikel >> CARA MEMBUAT WASIAT DENGAN AS-SALIHIN TRUSTEE BERHAD
 
 
Kebaikan PAPB
– Dengan ini harta tidak akan melalui proses perundangan yang akan melambatkan proses tuntutan.
– Bahagian-bahagian yang ada telah ditentukan dan memudahkan proses tuntutan.
– Tidak perlu melalui proses perundangan.
– Wasiat yang dibuat tidak perlu ditangguh penguatkuasaanya untuk memberi laluan kepada tuntutan harta sepencarian di selesaikan terlebih dahulu.
 
3. Boleh ke saya tukar terus kepada nama isteri atau anak?
 
Lebih selamat. Proses ini dibuat di Pejabat Tanah. Isi Borang 14A.
 
Jawapannya:
 
Tidak juga, kerana jika isteri mati warisnya juga boleh menuntut hak. Jika tukar kepada nama anak, anak pula mati awal daripada mak ayah.
 
Jika anak itu sudah berkahwin, sudah ada waris lain yang berhak. Contohnya, isteri atau suaminya.
 
Penyelesaian Terbaik?
Penyelesaian yang terbaik ialah buatlah perancangan sekarang. Samada berwasiat, PAPB atau pun Pri-Hibah, ianya bergantung mengikut situasi atau keadaan permasalahan anda.
 
Kebanyakan yang ramai sangat jumpa saya ialah mereka yang telah menghadapi masalah sebegini.
 
Merasai keperitan keluarga retak kerana harta. Beza orang merasai dan tahu. Yang merasai sudah tentu tidak mahu warisnya susah begini. Yang tahu hanya tenang sahaja.
 
Alangkah sedihnya. Kita sudah berada di taman-taman syurga. Tetapi waris kita berada di neraka dunia. Merempat kerana tiada lagi rumah untuk berehat dan bersuka ria.
 
 
harta sepencarian
Buku Harta Sepencarian (RM12)
Keistimewaan Buku Harta Sepencarian Ini
1) Mengupas tujuan wujudnya konsep dan amalan harta sepencarian bagi menjamin hak-hak yang boleh dituntut oleh pasangan suami isteri apabila berlakunya perkara- perkara di luar jangkaan.
 
2) Melalui ilmu dalam buku ini, suami atau isteri boleh menuntut harta sepencarian sebelum harta faraid dibahagikan kepada mereka yang berhak mengikut bahagian yang telah ditetapkan.
 
3) Perkongsian penulis diolah dengan ringkas dan mudah difahami berserta contoh-contoh realiti yang berlaku dalam masyarakat.
 
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
Print

Borang Quotation

(nombor yang boleh whatsapp & call)

What is 7+4?

What is 7+4?

Views: 4

Beza Wasiat dengan Hibah

Beza WASIAT dan HIBAH

Ramai yang memahami wasiat itu mudah terbatal, banyak yang diburukkan tentang berwasiat dan rasa hibah adalah yang terbaik.
Mentaliti ini semakin melarat dan kritikal sehinggakan secara tidak langsung kita telah menyumbang 70 billion harta pusaka terbeku.
Ya betul hibah itu pemberian hadiah tidak boleh dibatalkan & terkeluar daripada faraid tetapi kita kena ingat bila kita beri hadiah kepada seseorang itu, harta itu adalah hak dia 100% tetapi bagaimana pula hutang piutang kita siapa yang nak bayarkan dan harta-harta yang tidak hibahkan siapa pula yang nak uruskan?
Hibahkan semua harta untuk orang tersayang tetapi bila kita meninggal dunia, kita yang akan menanggung hutang piutang kita di alam barzakh. Sadis!
Ramai juga yang terlepas pandang, jika harta tersebut telah di hibahkan, contohnya Si A hibahkan rumah pada Si B, tetapi Si B mati dahulu dari Si A, maka rumah tersebut sudah menjadi harta pusaka Si B. Waris faraid si B, ada hak menuntut bahagian mereka ke atas rumah tersebut. Akhirnya apa yang Si A dapat? Jika Si A mempunyai banyak rumah, ianya tiada masalah tetapi andaikata Si A hanya mempunyai sebuah rumah sahaja…anda rasa?
Kita kena paham apa itu hibah dan wasiat, kedua-duanya berbeza dan ada kebaikan.
Contoh situasi lagi,
Ali membuat hibah wang sebanyak 100k kepada isterinya dan berharap isterinya dapat membayar segala hutang piutang Ali. Sekarang isteri Ali dapat 100k adalah hibah (hadiah) daripada suami. Itu duit isteri, dia berhak nak gunakan duit itu untuk tujuan peribadi… yang tetap berhutang ialah Ali.
 
Wajib Bayar Hutang Walaupun Tuannya Sudah Mati
Orang yang mati syahid sekalipun tidak akan dapat masuk ke dalam syurga jika tidak membayar hutang.
 
Dari Muhammad bin Jahsyi r.a. berkata ia : Rasulullah saw pernah bersabda :
وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ ، لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِـيْ سَبِيْلِ اللّٰـهِ ثُمَّ أُحْيِيَ ثُمَّ قُتِلَ ثُمَّ أُحْيِيَ ثُمَّ قُتِلَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَا دَخَلَ الْـجَنَّـةَ حَتَّىٰ يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ
artinya : “Demi Tuhan yang diriku di dalam genggaman-Nya andainya bahawa seorang lelaki terbunuh pada jalan Allah kemudian dihidupkan kembali kemudian terbunuh lagi kemudian dihidupkan lagi kemudian terbunuh lagi sedangkan dia ada berhutang maka dia tidak akan masuk ke syurga sehingga dibayar hutangnya itu.” (Hadith Nasaai & Al-Baghawi)
Jadi didalam wasiat kita boleh melantik wasi untuk menyelesaikan hutang piutang kita terlebih dahulu sebelum pembahagian harta pusaka kepada waris.
Dan kena ingat juga kita bila kita meninggal dunia #amalan yang dibawa di akhirat nanti sedekah dan amal jariah kita 1/3 dari harta kita boleh diwakafkan atau diinfakkan kejalan ALLAH. Bahagian 1/3 ini, waris tidak boleh tentang.
Ada yang berangapan waris boleh menentang wasiat… bila waris menentang wasiat.. wasiat akan terbatal seluruhnya…
 
IANYA TIDAK BENAR SAMA SEKALI!
 
Waris tidak boleh halang keseluruhan wasiat itu, dia hanya boleh menuntut bahagian faraidnya sahaja. Wasiat tetap berjalan seperti biasa seperti perlantikan wasi, selesaikan hutang dunia & akhirat si mati, 1/3 saham akhirat, pengagihan baki harta, dan sebagainya.
Jadi kita kena faham terlebih dahulu apa itu wasiat dan hibah, baru senang untuk membuat perancangan yang lebih tepat.
 
WASIAT & HIBAH adalah pekara yang berbeza...
 
Pemberian HIBAH bukan untuk lari dari faraid…ia adalah pemberian hadiah secara kasih sayang tanpa mengharap sebarang balasan.
Sebaik-baiknya, untuk lebih penerangan yang lebih jelas, lebih baik berjumpa dengan orang yang pakar dalam industri perancangan harta pusaka. Bukan hanya mendengar cakap2 orang sahaja. Banyak informasi yang tidak tepat & salah akan kita dapat.
 

Nak banyak tips tentang harta pusaka?
Jom follow telegram Nota Warisan Pusaka & Kewangan Islam
https://t.me/notawarisanpusaka
 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
Print

Borang Quotation

(nombor yang boleh whatsapp & call)

What is 7+4?

What is 7+4?

Views: 4

Tidak salah hibah harta, tapi jangan salah hibah

Pri-Hibah antara salah satu instrument harta dari as-Salihin Trustee
 
‘Saya dah tukar nama siap-siap kat anak…..’

Inilah realiti yang selalu berlaku di kalangan masyarakat Islam kita.

Tidak dinafikan, ia adalah satu cara merancang harta pusaka. Namun, terdapat beberapa perkara yang perlu dipandang serius.
………. …
Senario 1
Seorang bapa telah melakukan pindahmilik rumah kepada anaknya. Selepas satu ketika disebabkan masalah kewangan, si anak mengambil keputusan untuk menjual rumah tersebut. Si bapa terpaksa keluar dari rumah tersebut kerana ia bukan miliknya lagi.
……………
Senario 2
Disebabkan terlalu sayang kepada anak angkat dan khuatir nasib anak angkat selepas kematiannya, bapa angkat telah melakukan pindahmilik rumah kepada anak angkat itu. Namun, ditakdirkan anak angkat tersebut meninggal dunia dahulu, rumah tersebut menjadi harta pusaka kepada anak angkat. Bapa angkat bukan waris faraid, oleh itu rumah tersebut terpaksa dilepaskan.
 
“Tidak salah hibah harta, tapi jangan salah hibah.”
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
Print

Borang Quotation

(nombor yang boleh whatsapp & call)

What is 7+4?

What is 7+4?

Views: 2

HUBUNG KAIT SURAT KUASA WAKIL DAN DEKLARASI HIBAH

surat kuasa
Power of Attorney & Pri-Hibah by as-Salihin Trustee Bhd

HUBUNG KAIT SURAT KUASA WAKIL DAN DEKLARASI HIBAH

SURAT KUASA WAKIL (Power of Attorney) :

Surat Kuasa Wakil adalah satu dokumen perlantikan wakil kuasa oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk urusan tertentu di mana pemilik harta melantik seorang wakil yang akan bertindak bagi pihak beliau untuk menguruskan harta-harta beliau beserta kuasa-kuasa tertentu yang diberikan kepada wakil tersebut.

Contohnya kuasa yang boleh diberikan adalah kuasa untuk memindah milik harta pemilik harta, menandatangani perjanjian jual beli, menandatangani perjanjian sewa beli, kuasa untuk memohon pengeluaran wang di institusi kewangan atau penutupan akaun serta membuat pelaburan dan lain-lain kuasa yang berkaitan harta-harta tertentu.

Surat Kuasa Wakil ini boleh diguna pakai untuk harta alih dan harta tidak alih samada harta tersebut bercagar atau tidak bercagar.

Anggapan bahawa Surat Kuasa Wakil ini adalah satu instrumen pemberian atau hibah adalah SALAH. Sebaliknya ia adalah satu instrumen yang diguna pakai untuk membuat sebarang urusan berkenaan pemberian/hibah harta tersebut setakat kuasa yang diberi. Penerima kuasa wakil tersebut bukanlah benefisiari bagi harta tersebut tetapi beliau hanya mempunyai kuasa untuk bertindak membuat urusan berkenaan harta tersebut setakat kuasa yang diberi.

Pengesahan Surat Kuasa Wakil :

Surat Kuasa Wakil ini telah sah, wujud serta berkuatkuasa setelah ia disahkan/disaksikan oleh salah seorang daripada pihak berkenaan yang
dinyatakan di dalam Seksyen 3 Akta Surat Kuasa Wakil 1949. Ia juga perlu di daftarkan di Mahkamah Tinggi Sivil dan disimpan satu salinan di Pejabat Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Sivil.

Section 3 Powers of Attorney Act 1949

Authentication of powers of Attorney :

(1) No instrument purporting to create a power of attorney executed after the commencement of this Act shall have any validity to create
such power within West Malaysia unless:

(a) if executed within West
Malaysia, the instrument is executed before, and is authenticated in the appropriate form set out in the First Schedule hereto by-
(i) A Magistrate
(ii) A Justice of the Peace
(iii) A Land Administrator
(iv) A Notary Public
(v) A commissioner for Oaths; or
(vi) An advocate and solicitor; or
(vii) An officer, acting in the course of his employment of a company
carrying on the business of banking in West Malaysia and incorporated by
or under any written law in force in West Malaysia

Section 4 Powers of Attorney Act 1949

Deposit of Power of Attorney :

(1) Except as hereinafter provided no instrument purporting to create a power of attorney shall, after the commencement of this Act, have any
validity to create such power within West Malaysia until :

(a) a true copy of the said instrument duly compared therewith and marked by the Senior Assistant Registrar within the words “true copy” has been
deposited in the office of a Senior Assistant Registrar.

Surat Kuasa Wakil Menurut Islam

Surat Kuasa Wakil adalah bersamaan konsep Wakalah di dalam Islam iaitu mewakilkan seseorang /organisasi untuk menguruskan sebarang tugas atau urusan bagi pihaknya. Akad Wakalah ini memberi kuasa kepada wakil atau agen menjalankan sesuatu kerja bagi pihak yang diwakilinya.

Konsep Wakalah diguna pakai dalam bidang perbankan Islam serta Takaful dimana ia memberi kuasa kepada institusi berkenaan untuk melakukan
transaksi tertentu. Manakala di dalam bidang guaman syarie Wakalah digunakan untuk memberi kuasa kepada Peguam Syarie untuk mewakili anak
guam dalam Mahkamah Syariah. Setiap bidang berkenaan mungkin menggunakan nama yang berbeza tetapi tujuan dan maksud yang sama.

Pendapat dan tanggapan bahawa Surat Kuasa Wakil tu sebagai tidak menepati hukum Islam dan undang-undang Islam adalah tidak benar kerana
jelas bahawa Surat Kuasa Wakil itu menepati dan bersamaan dengan konsep Wakalah di dalam Islam iaitu perlantikan wakil untuk melakukan urusan harta tertentu.

Di dalam al Quran juga ada menyebut berkenaan wakalah :

Surah al Kahfi Ayat 20;
“…..sekarang utuslah salah seorang daripada kamu, membawa wang perak kamu ini ke bandar, kemudian biarlah dia mencari dan memilih mana-mana jenis makanan yang lebih baik lagi halal (yang dijual disitu), kemudian ia membawa sedikit habuan untuk kamu.”

Surah Yusof Ayat 55;
“Jadikanlah aku pengurus perbendaharaan hasil bumi (Mesir), sesungguhnya aku sedia menjaganya dengan sebaik-baiknya, lagi mengetahui cara mentadbirnya.”

DEKLARASI HIBAH

Deklarasi Hibah adalah dokumen pemberian harta daripada pemilik harta kepada penerima
harta dan ia berkuat kuasa semasa hayat penghibah . Harta hibah telah menjadi hak milik penerima hibah. Apabila penghibah meninggal dunia maka harta hibah tersebut bukan lagi harta atau pusaka penghibah. Urusan pindah milik atau pentadbiran harta hibah tersebut juga tidak perlu melalui proses pentadbiran pusaka.

Deklarasi Hibah yang ditawarkan oleh as- Salihin Trustee Berhad akan disertakan bersama Surat Kuasa Wakil. Ini bertujuan agar sebarang transaksi harta hibah seperti pindahmilik, pengeluaran wang di institusi kewangan atau penutupan akaun boleh diuruskan mengunakan Surat Kuasa Wakil tanpa melalui proses mahkamah untuk mendapatkan Surat Kuasa Mentadbir atau Geran Probet atau permohonan sijil Faraid. Urusan pindah milik dan pengagihan harta hibah akan dilaksanakan dengan lebih cepat, mudah dan lancar.

Deklarasi Hibah tersebut adalah menepati rukun dan syarat Hibah yang ditentukan oleh hukum Islam serta telah diluluskan oleh Lembaga Penasihat Syariah as-Salihin Trustee Berhad yang berwibawa dan pakar dalam bidang undang-undang Islam dan undang-undang Sivil.

Manakala Surat Kuasa Wakil menepati konsep Wakalah Muqayyad iaitu Wakalah yang terikat dengan syarat, masa dan keadaan tertentu. Surat
Kuasa Wakil ini juga disempurnakan mengikut mengikut syarat-syarat penyaksian Islam dimana ia disaksikan oleh dua (2) orang saksi lelaki Muslim dewasa dan salah seorang daripada mereka mestilah Pesuruhjaya Sumpah atau Peguambela dan Peguamcara.

Surah Al-Baqarah ayat 282 menyebut berkenaan Penyaksian dalam Mualamat :
“….dan hendaklah kamu mengadakan dua orang saksi lelaki dari kalangan kamu.”

Oleh demikian, dakwaan bahawa Deklarasi Hibah yang ditawarkan oleh as-Salihin Trustee Berhad adalah tidak menepati hukum Islam kerana
menggunakan Surat Kuasa Wakil yang disahkan oleh Mahkamah Tinggi Sivil dan tidak mendapatkan perintah pengesahan hibah daripada Mahkamah Syariah adalah TIDAK BENAR.

Ditekankan bahawa Perintah Pengesahan Hibah hanya perlu dipohon daripada mana-mana Mahkamah Syariah
sekiranya pertikaian ditimbulkan oleh mana-mana pihak terhadap Deklarasi Hibah tersebut. Pihak yang mempertikaikan tersebutlah yang wajar membawa perkara tersebut ke mahkamah untuk membuktikan dakwaan beliau.

Untuk makluman, walaupun pengesahan hibah telah diperolehi daripada Mahkamah Syariah, pindah milik harta hibah kepada benefisiari selepas kematian penghibah hanya boleh dilaksanakan menggunakan salah satu daripada instrumen berikut iaitu Surat Kuasa Wakil atau Surat Kuasa Mentadbir atau Geran Probet dan Perintah Pembahagian (mana yang berkenaan) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Sivil atau Unit Pusaka Kecil.

as-Salihin Trustee Berhad diwujudkan adalah untuk membantu orang Islam merancang harta pusaka agar ia dapat diuruskan dengan mudah, lancar dan tanpa perlu melalui proses yang panjang. Semua produk yang dibangunkan serta ditawarkan oleh as-Salihin adalah telus mengikut hukum syarak serta peruntukan undang-undang di Malaysia supaya ia boleh dikuatkuasa tanpa sebarang masalah dan tanpa perlu melalui proses yang rumit dan panjang demi menjaga kemaslahatan umat Islam.

Akhir kata, Islam itu mudah selagimana sesuatu perkara itu tidak bertentangan dengan hukum Syarak dan membawa mudarat maka ia harus dilakukan dan tidaklah menjadi satu kesalahan.

Disediakan oleh

Amna Fazillah Ismail
Timbalan Presiden
as-Salihin Trustee Berhad
26 Jun 2018

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
Print

Borang Quotation

(nombor yang boleh whatsapp & call)

What is 7+4?

What is 7+4?

Views: 7

Adakah Hibah Lebih Baik Dari Wasiat?

MASIH ADA BERSANGKA HIBAH LEBIH BAIK DARI WASIAT.

JOM BETULKAN FAHAMAN.
 
Hibah memang baik, jika betul-betul nak bagi aset tertentu kepada orang-orang tertentu.
 
Wasiat pun ada fungsi-fungsi nya selain nak bahagi harta kepada waris.
 
Jom baca bacaan santai moga sampai bagi betui-betul faham.
Tapi awas panjang.
 
Saya jawab persoalan yang dinyatakan, ‘as usual’ tulis huruf besar sebab nak ‘differentiate between’ soalan dan jawapan.
 
Bukan sebab marah ye.. tak payah marah-marah. Yang penting kita faham dan jangan salah faham.
Kalau nak tahu ilmu ni, tanyalah yang di dalam bidangnya. Jangan buat andaian sendiri-sendiri.
 
——————————-
Q: Assalamualaikum, maaf ganggu.
A: WAALAIKUMUSSALAM..
 
Q: Just nak share kalau kita sediakan wasiat. Dokumen wasiat kat Malaysia ni tak boleh diguna pakai.
A: MULA-MULA KENA FAHAM DOKUMEN WASIAT DI MALAYSIA NI. DALAM DOKUMEN WASIAT BUKAN SAHAJA ADA BAB PENGAGIHAN HARTA.
 
TETAPI ADA BANYAK FUNGSI-FUNGSI LAIN YANG PENTING DALAM DOKUMEN WASIAT.
 
ANTARANYA IALAH :
1) PERLANTIKAN WASI
2) PERLANTIKAN PENJAGA HARTA ANAK BAWAH UMUR
3) SENARAIKAN HUTANG-HUTANG YANG BAKAL DITINGGALKAN
4) WASIAT 1/3 KEPADA DIRI SENDIRI SEBAGAI AMAL JARIAH ATAU KEPADA BUKAN WARIS.
5)TINGGALKAN PESANAN DAN HASRAT KEPADA WARIS-WARIS YANG ADA KELAK.
 
Q: Wasiat tu boleh dicabar sekiranya ahli waris tidak bersetuju dengan wasiat tersebut.
A: BETUL TU. SETIAP DOKUMEN PERANCANGAN PUSAKA MEMANG BOLEH DICABAR.
TAPI KITA KENA LIHAT CABAR DARI SUDUT APA.
 
KALAU TENTANG PENGAGIHAN HARTA, WARIS-WARIS FARAID BOLEH MENUNTUT HAK FARAID MEREKA
JIKA ADA YANG YANG MENUNTUT. ITU TAK MENJADI MASALAH KEPADA YANG BERHAK.
 
TETAPI, UNTUK NAK CABAR PERLANTIKAN WASI DALAM WASIAT TIDAK SEMUDAH DI KATA.
MASIH BOLEH DICABAR, TETAPI PERLU KE MAHKAMAH, BUKAN HANYA CABAR DI MULUT.
 
DAN JIKA SESEORANG ITU BERWASIAT, AS LONG AS SEMUA WARIS FARAID BERSETUJU DENGAN PENGAGIHAN YANG DINYATAKAN DALAM WASIAT, IANYA TAK MENJADI ISU, DAN WASIAT TERSEBUT BOLEH DILAKSANAKAN.
 
KEYWORD DIA IALAH KERJASAMA DAN KESEPAKATAN ANTARA WARIS.
 
A: Sebab dalam Islam dah ada hukum faraid.
Q: HUKUM FARAID MEMANG DAH ADA DALAM AL-QURAN DENGAN PENGAGIHAN YANG JELAS. SIAPA KITA NAK MENIDAKKAN FARAID IAITU HUKUM YANG ALLAH DAH TETAPKAN.
 
TETAPI FARAID HANYA TERPAKAI UNTUK HARTA PUSAKA BILA DAH MENINGGAL. BUKAN MASA HIDUP.
 
HUKUM FARAID SENDIRI TAK DAPAT BERJALAN SECARA AUTOMATIC. IA PERLU KEPADA PENTADBIRAN HARTA PUSAKA TERSEBUT OLEH YANG MASIH HIDUP.
 
FARAID HANYALAH SEBAGAI GUIDELINE AGIHAN HARTA YANG DAH DITETAPKAN.
CONTOHNYA MACAMMANA NAK AGIHKAN KERETA IKUT FARAID? DIPECAHKAN-PECAHKAN?
KALAU NAK BUAT HIBAH BOLEH, UNTUK KERETA PERGI JE KE JPJ DAN PERGI TUKAR NAMA TERUS JIKA SANGGUP.
 
MACAMMANA PULAK NAK AGIHKAN RUMAH IKUT FARAID? PECAHAN FARAIDNYA MEMANG DAH ADA.
TAPI SIAPA YANG NAK BUAT KIRA-KIRANYA?
SIAPA DAPAT BAHAGIAN MANA?
 
NAK DIHIBAHKAN JUGAK RUMAH? BOLEH, AS LONG AS DAH HABIS BAYAR, BOLEH PERGI PEJABAT
TANAH BUAT PERTUKARAN NAMA PEMILIK.
ITU JUGA DINAMAKAN HIBAH.
 
Q: Sebaik-baiknya kita sediakan hibah.
A: HIBAH JUGA ADALAH SALAH SATU INSTRUMENT PENGAGIHAN HARTA PUSAKA.
HIBAH INI ADALAH HADIAH. PEMBERIAN ASET TERTENTU KEPADA ORANG TERTENTU SEMASA MASIH HIDUP. BUKAN SELEPAS KEMATIAN.
 
Q: Sebab hibah bila cukup rukun dan syarat tak boleh dicabar dan pewaris akan dapat apa sepertimana yang dikehendaki oleh pemilik harta semasa hidup.
A: UNTUK KES YANG DAH TUKAR NAMA SIAP-SIAP BETUL. SEBAB HARTA YANG DAH DIHIBAHKAN TU DAH TERKELUAR DARIPADA PUSAKA DAN WARIS FARAID LAIN TIADA HAK LAGI UNTUK MENUNTUT.
 
BETUL TU, NAK LAKSANAKAN HIBAH PERLU IKUT RUKUN DAN SYARAT-SYARATNYA.
KALAU NAK BAGI ASET TERTENTU KEPADA WARIS TERTENTU BOLEH BUAT MELALUI HIBAH.
TIADA SATU PUN DOKUMEN YANG DIBUAT DI DUNIA NI TAK BOLEH DICABAR.
 
BEGITU JUGA DENGAN DOKUMEN HIBAH. SANGGUP ATAU TAK SANGGUP JE WARIS NAK MENCABARNYA SEBAB NAK CABAR PERLU KE MAHKAMAH KOS DAN SEBAGAINYA.
 
Q: Bila sebut wasiat. Kena faham wasiat dalam Islam sebenarnya wasiat untuk amal jariah 1/3 dari harta yang kita ada untuk diberikan contoh wasiat amal jariah kepada anak yatim, fakir miskin.
A: ITULAH ANTARA FUNGSI WASIAT YANG MANA AMAL JARIAH 1/3 TAKDE YANG DINYATAKAN DALAM DOKUMEN HIBAH. DALAM DOKUMEN WASIAT ADA…
 
PENGAGIHAN HARTA KEPADA WARIS DI DALAM DOKUMEN WASIAT HANYALAH DALAM BENTUK HASRAT DAN
PESANAN.
IANYA MASIH TERTAKLUK KEPADA PERSETUJUAN WARIS FARAID.
 
TEPAT SEKALI. KELEBIHAN BERWASIAT TELAH DITERANGKAN KAT ATAS. AMBIK PELUANG UNTUK BERWASIAT SUPAYA ADALAH SEDIKIT DARIPADA HARTA KITA BOLEH DIMANFAATKAN KEPADA DIRI KITA SEMULA UNTUK BEKALAN DI ALAM SANA KELAK MELALUI AMAL JARIAH.
 
RANCANGLAH PUSAKA MENGIKUT WARIS DAN HARTA YANG KITA ADA.
INGAT UNTUK DIRI SENDIRI JUGA.
 
Q: Wasi hanya sebagai pengantara dan orang tengah yang uruskan harta kita.
A:BETUL TU. WASI ADALAH 2ND MAN YANG KITA LANTIK SEMASA HIDUP UNTUK URUSKAN SEGALA PENINGGALAN PUSAKA KITA DENGAN SEMPURNA.
 
KALAU TAK LANTIK DALAM WASIAT NAK LANTIK KAT MANA? DOKUMEN HIBAH KAH?
 
Q: Jadi point yang saya nak share. Encourage orang untuk buat hibah bukan wasiat.
A: HIBAH ADA FUNGSI DIA TERSENDIRI. BEGITU JUGA DENGAN WASIAT ADA FUNGSINYA YANG TERTENTU. GUNAKAN MENGIKUT KESESUAIAN.
 
BUKAN PUKUL RATA ENCOURAGE BUAT HIBAH DAN BUKAN WASIAT. ITU ADVISE YANG KURANG LENGKAP LAGI TU.
 
Q: Sebab ikut akta harta dalam Islam (saya tak ingat akta tahun bila). Wasiat tu memang boleh dicabar.
A: ULANGAN, TIADA SATU PUN DOKUMEN PERANCANGAN PUSAKA YANG TIDAK BOLEH DICABAR HATTA HIBAH. BEGITU JUGA WASIAT.
 
Q: Kita orang Islam tak guna wasiat.
A: ADA AYAT-AYAT QURAN YANG MENCERITAKAN TENTANG WASIAT, BAGAIMANA PULA DIKATAKAN WASIAT TIDAK TERPAKAI KEPADA ORANG ISLAM?
 
Q: Sebab wasiat yang sebenar adalah wasiat untuk amal jariah berbanding hibah.
A: FAHAMI KEDUA-DUA FUNGSI WASIAT DAN JUGA HIBAH. PENERANGAN SAMA DI ATAS, ULANG DAN ULANG.
 
Q: Hibah is fully shariah compliant. Asalkan dokumen hibah tersebut menepati rukun dan syarat dalam Islam berbanding wasiat.
A: MANA-MANA DOKUMEN ASALKAN MENGIKUT SYARAK DAN UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN PUSAKA IANYA MASIH TERPAKAI DI MALAYSIA NI.
 
Q: Maaf sekadar share. Tak guna kita sediakan wasiat sebuah dokumen yang boleh dicabar dan tak laku dalam perundangan masa kini.
A: FAHAMI FUNGI-FUNGSI WASIAT DENGAN JELAS. SETAKAT INI DOKUMEN WASIAT OLEH AS-SALIHIN TRUSTEE BERHAD TIADA LAGI YANG GAGAL MENDAPATKAN PROBATE.
 
Q: Dokumen wasiat yang hanya tertulis semasa hidup pemilik harta dan tak boleh di guna pakai selepas kematiannya kerana konsep wasiat dalam Islam tu perlu difahami dengan jelas.
A: DOKUMEN WASIAT MEMANG PERLU DISEDIAKAN SEMASA MASIH HIDUP. BILA DAH MATI, WARIS TAK BOLEH BUAT WASIAT ON BEHALF OF SI MATI.
 
PENYEDIAAN DOKUMEN WASIAT MEMANG SEMASA HIDUP, TETAPI PERLAKSANAANNYA DIBUAT SELEPAS BERLAKU KEMATIAN UNTUK MENDAPATKAN PROBATE (SURAT KUASA).
 
Q: Dokumen yang akan bercakap sebaiknya-baiknya adalah hibah mengikut rukun dan syaratnya yang sempurna bukan wasiat.
A: INI TERBALIK. DOKUMEN HIBAH TIDAK BOLEH BERCAKAP MEWAKILI SI MATI SEBAB DOKUMEN HIBAH HANYALAH DOKUMEN PEMBERIAN ASET TERTENTU KEPADA WARIS TERTENTU.
 
“WASIAT IS ONLY DOCUMENT THAT SPEAKS FOR US WHEN WE ARE NO LONGER AROUND.”
 
Q: Sebab Islam juga kita dah ada hukum faraid yang tak boleh dinafikan melainkan pemilik harta telah menyediakan atau menghibahkan harta mereka.
A: FARAID ADALAH ASAS PUSAKA DAN TIDAK BOLEH DINAFIKAN. RANCANG PUSAKA MELALUI HIBAH ATAU WASIAT TIDAK BOLEH ATAS NIAT MENIDAKKAN FARAID.
 
Q: Saya just nak share sebelum kita nak ajak umat Islam buat wasiat better kita fahami konsep wasiat yang sebenar dalam Islam dan mengikut perundangan Islam.
A: SEMOGA PERKONGSIAN DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT JELAS DAN TIDAK MENGELIRUKAN.
 
Q: Terima kasih😇
A: SAMA-SAMA. SEMOGA YANG MEMBACA ATAU TERBACA JUGA CERAH PEMAHAMANNYA.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
Print

Apa Itu Harta Batil?

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. al-Baqarah: 188).

Read More »

Borang Quotation

(nombor yang boleh whatsapp & call)

What is 7+4?

What is 7+4?

Views: 2

Kelebihan melantik syarikat Amanah berbanding Individu sebagai Wasi.

syarikat amanah yang dipercayai
as-Salihin Trustee Berhad – Pakar Perancangan Harta Pusaka Islam.
Post asal dipetik dari Laman Rasmi as-Salihin Trustee Berhad.

OK! JOM AMBIL TAHU!

Di dalam undang-undang hanya INDIVIDU atau SYARIKAT AMANAH sahaja yang boleh dilantik sebagai Wasi.

Kelebihan melantik syarikat Amanah berbanding Individu sebagai WASI

1.Kewujudan yang berkekalan.
-Syarikat Amanah tertakluk kepada Akta Syarikat Amanah 1949, manakala individu boleh jatuh sakit ataupun meninggal dunia dahulu sebelum pewasiat.

2. Amanah dan Bertanggungjawab
-Tidak seperti pemegang amanah individu, Syarikat Amanah sebagai badan yang dikawal oleh undang-undang mesti memastikan wang yang diamanahkan diurus, dijaga serta diagihkan dengan baik.

3. Pengecualian daripada Bon Pentadbiran
-Bagi kes-kes tidak berwasiat dan si mati meninggalkan harta pusaka bernilai 2 juta ke atas Mahkamah memerlukan dua orang penjamin di mana harta penjamin mestilah sama atau lebih banyak daripada harta si mati. Persoalannya siapakah yang ingin menjadi Penjamin tersebut?

Dapatkan penjelasan lebih lanjut dengan menghubungi Perancang Pusaka Islam berdekatan dengan anda..

INILAH CRITERIA UNTUK NAK LANTIK ‘2ND MAN’ URUS PUSAKA KITA.

Bukan saja-saja syarikat amanah ni ditubuhkan.

Kalau belum apa-apa dah fikir tentang kos, boleh mula fikir untuk lantik indovidu sebagai ‘2nd MAN’. Pun ada kos cuba tak dinyatakan specifically.

Tapi yang paling penting pastikan la ciri-ciri di atas dapat dipenuhi agar mudah urusan kita di ‘sana’ kelak.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
Print

Inflasi Perubatan (Medical Inflation)

Inflasi kos perubatan dilihat lebih tinggi daripada barangan dan perkhidmatan lain kerana kemajuan teknologi dan rawatan, ubat-ubatan baharu, tempoh jangka hayat yang lebih lama yang memerlukan lebih banyak rawatan perubatan, dan lain-lain.

Read More »

Borang Quotation

(nombor yang boleh whatsapp & call)

What is 7+4?

What is 7+4?

Views: 4