Apa yang kebanyakkan setiap waris perlu tahu tentang bagaimana nak dapatkan sijil faraid?

Cara mohon sijil faraid

Apa yang kebanyakkan setiap waris perlu tahu tentang bagaimana nak dapatkan sijil faraid?

Apa itu sijil faraid?

Sijil Faraid adalah dokumen akuan pewarisan orang beragama Islam, yang menyatakan kesahihan ahli-ahli waris dan bahagian-bahagian yang diperoleh.

Permohonan Sijil Faraid hendaklah dibuat di mahkamah syariah kerana hanya mahkamah syariah yang berbidangkuasa untuk menentusahkan siapakah waris yang berhak kepada harta pusaka si mati dan berapakah nilaian pembahagian bagi waris tersebut.
 
Sijil Faraid diperlukan contohnya bagi kes-kes seperti berikut:
 
Pasangan si mati ingin menuntut harta sepencarian. Sijil Faraid diperlukan terlebih dahulu sebab dengan adanya Sijil Faraid barulah boleh ditentukan siapakah pemohon dan siapakah responden dalam permohonan harta sepencarian.

Waris ingin mengeluarkan harta alih si mati yang disimpan oleh institusi-institusi perbankan, Tabung Haji, amanah saham, dan sebagainya. Sebagai alternatif kepada Surat Kuasa Mentadbir, Sijil Faraid boleh digunakan oleh waris sebagai dokumen bagi mencairkan harta alih si mati yang dibekukan oleh institusi-institusi perbankan, Tabung Haji, amanah saham, dan sebagainya.

Waris ingin menjual harta tak alih si mati. Dalam hal ini, Sijil Faraid hendaklah diekshibitkan oleh pemohon (selalunya pentadbir) dalam permohonan perintah jualan di mahkamah tinggi.
 
Kesemua waris yang dinyatakan dalam Sijil Faraid hendaklah menandatangani afidavit persetujuan bagi menyatakan persetujuan mereka bagi pemohon menjual harta tak alih si mati. Sekiranya ada waris yang tidak dapat dihubungi, maka ARB boleh mewakili waris yang hilang tersebut dan wang hasil jualan harta tak alih si mati akan disimpan oleh ARB sebagai pemegang amanah sehinggalah waris tersebut menuntutnya.

Walau bagaimanapun, Sijil Faraid tidak diperlukan sekiranya permohonan bicara pusaka dibuat di unit pusaka kecil di pejabat-pejabat tanah kerana unit pusaka kecil sudahpun mempunyai bidangkuasa dalam menentusahkan waris dan membuat pengiraan faraid.
 
Contoh borang faraid
 
Prosedur Permohonan Sijil Faraid

Permohonan sijil faraid boleh dibuat sendiri atau anda boleh melantik peguam syarie untuk membuat permohonan bagi pihak anda. Bagi anda yang tidak biasa dengan prosedur mahkamah, hal ini akan menjadi sukar kerana anda perlu menyediakan dokumen-dokumen mengikut tatacara mahkamah syariah dan akan melalui proses perbicaraan.

Secara ringkasnya, prosedur permohonan sijil faraid adalah sebagaimana berikut:

1) Menyediakan notis permohonan untuk mendapatkan sijil faraid;

2) Menyediakan afidavit sokongan bagi menyokong permohonan sijil faraid tersebut;

3) Mengekshibitkan dokumen-dokumen sokongan seperti salinan sijil kematian si mati, salinan surat nikah pasangan si mati, salinan sijil kelahiran anak-anak si mati, salinan sijil kematian bagi waris-waris fardhu si mati yang telah meninggal dunia lebih awal dari si mati, dan ain-lain dokumen yang sesuai sebagai lampiran kepada afidavit sokongan;

4) Memfailkan notis permohonan beserta afidavit sokongan dan ekshibit-ekshibit tersebut di mahkamah syariah tempat pemohon bermastautin;

5) Mahkamah syariah akan menghantar notis mengenai tarikh perbicaraan kepada pemohon;

6) Pemohon hadir dengan membawa salinan asal dokumen yang diekshibitkan;

7) Mahkamah akan menyoal siasat pemohon tentang waris-waris si mati bagi mengesahkan waris-waris yang layak mendapat harta pusaka simati;

8) Mahkamah akan menyoal siasat saksi-saksi bagi mengesahkan siasatan terhadap pemohon;

9) Setelah mahkamah berpuas hati, hakim syarie akan mengeluarkan perintah pengesahan waris dan pembahagiannya mengikut faraid (sijil faraid);

10) Setelah siap sijil faraid dimeterai, pemohon boleh mengambilnya di pejabat pendaftaran Mahkamah Syariah.
 
Artikel yang berkaitan:
 
 
 
 
 
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
Print

Kenali Siapa Waris Faraid Anda

MAKLUMAT PERIBADI

Setiap maklumat anda tidak akan dikongsi, didedahkan kepada pihak ketiga. Data ini adalah hanya untuk kegunaan admin laman web ini sahaja.
Nama Penuh Anda
No Telefon Anda
Alamat Email Anda
Nyatakan Lokasi atau Tempat Tinggal Anda
Nyatakan apakah pekerjaan anda sekarang
Nyatakan berapa pendapatan bulanan anda

MAKLUMAT PERIBADI UNTUK PEMBAHAGIAN FARAID

Sila jawab Ya atau Tidak untuk setiap soalan dibawah

MAKLUMAT AHLI KELUARGA UNTUK PEMBAHAGIAN FARAID

Sila isi maklumat dibawah dengan kiraan yang betul untuk dapatkan peta faraid yang tepat.
Selected Value: 0
Nyatakan berapa bilangan anak lelaki anda
Selected Value: 0
Nyatakan berapa bilangan anak perempuan anda
Selected Value: 0
Nyatakan berapa bilangan adik beradik lelaki anda
Selected Value: 0
Nyatakan berapa bilangan adik-beradik perempuan anda
Nyatakan berapa anggaran jumlah harta pusaka anda untuk diagihkan

Visits: 6

Panduan Urus Tuntutan Duit KWSP Selepas Kematian

kwsp, epf
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja

Cara-cara urus tuntutan duit KWSP selepas kematian pemilik.

Apabila ahli KWSP meninggal dunia, penama, wasi, pentadbir, atau waris terdekat kepada ahli itu boleh memohon untuk mengeluarkan simpanan si mati, tertakluk kepada syarat yang telah ditetapkan.

Bagi ahli yang ada penamaan, penama boleh memohon mengeluarkan simpanan ahli dengan syarat penama telah mencapai umur 18 tahun. Jika belum cukup umur, penjaga boleh mengemukakan permohonan dan surat rayuan.

Surat rayuan ini perlu menyebut alasan kepada permohonan itu, iaitu kenapa simpan itu perlu dikeluarkan sedangkan penama masih belum cukup umur. Sama ada permohonan diluluskan atau tidak, terserah kepada budi bicara KWSP.

Apa pula yang akan berlaku jika penama itu meninggal dunia sebelum atau selepas ahli itu mati? Bagi menjawab soalan ini, ada dua keadaan. Pertama, jika ahli beragama Islam dan kedua jika bukan Islam.

Bagi ahli beragama Islam, jika penama meninggal dunia sebelum atau selepas ahli itu mati, maka waris terdekat ahli yang meninggal dunia itu yang layak memohon. Ini disebabkan penama bertindak sebagai wasi atau pentadbir kepada simpanan KWSP ahli itu.

penama KWSP
Status Penama KWSP
Manakala bagi ahli yang bukan Islam, jika penama mati sebelum ahli mati, maka waris terdekat ahli yang layak memohon. Tetapi jika penama mati selepas ahli mati, waris terdekat kepada penama layak memohon.
 
Perbezaan ini berlaku kerana dalam hal ahli yang bukan beragama Islam, penama yang dinamakan itu adalah pemilik mutlak simpanan ahli yang mati itu. Oleh itu, apabila penama ini mati, simpanan itu dianggap pusakanya.
 
Jika simpanan ahli tiada penamaan, maka wasi, pentadbir pusaka atau waris terdekat boleh memohon. Tidak banyak perbezaan antara ada penama dan tiada penama. Hanya perlu menyerahkan salah satu daripada perkara berikut:
 
1. Surat Kuasa Mentadbir;
 
2. Surat Probet;
 
3. Perintah Pembahagian;
 
4. Sijil Faraid.
 
Tetapi sedarkah anda kesan perbezaan ini? Kesan yang paling jelas adalah masa. Waris perlu mendapatkan salah satu daripada perkara di atas dan ini akan mengambil masa.
 
Justeru, lebih cepat sekiranya hali membuat penamaan kerana dengan cara itu penama dapat terus memohon mengeluarkan simpanan ahli selepas ahli itu meninggal dunia dan tidak perlu mendapatkan perkara di atas. Pembahagian boleh dibuat dengan segera.
 
Paling tidak pun, wang simpanan ahli tadi boleh juga dijadikan belanja untuk menguruskan harta pusaka si mati yang lain yang perlu mendapatkan perintah atau surat berkaitan daripada pihak yang sepatutnya. Ini tentunya dapat meringankan beban waris.
 
Bagi permohonan permohonan pengeluaran kematian ini, terdapat dua kategori dokumen yang perlu diserahkan, iaitu dokumen utama dan dokumen sokongan. Senarai dokumen yang perlu diserahkan bergantung kepada keadaan.
 
Bagi dokumen utama, pemohon perlu menyerahkan:
 
1. Borang Permohonan KWSP 9KM (AHL);
 
2 Sijil Kematian Ahli;
 
3. Kad Pengenalan awam (MyKad atau MyPR) atau Kad Pengenalan Polis/Tentera dan Surat Pengesahan Majikan yang menyebut nombor polis/tentera dan nombor kad pengenalan awam itu merujuk kepada orang yang sama; pasport, jika bukan warganegara Malaysia;
 
3. Buku bank yang masih aktif dan di bank panel KWSP yang dilantik.
 
Jika pemohon ialah penama, dokumen sokongan yang diperlukan adalah seperti berikut:
 
1. Sijil Kelahiran Penama (jika penama didaftar menggunakan nombor sijil itu);
 
2 Surat Rayuan dan Sijil Kelahiran Penama (jika pemohon merupakan penjaga kepada penama yang
belum cukup umur);
 
3. Laporan perubatan daripada Pengamal Perubatan Berdaftar (yang menyatakan tahap kesihatan penama, bagi pemohon yang menjadi penjaga kepada penama kurang upaya).
 
Jika simpanan ahli tiada penama, dokumen sokongan yang perlu disertakan pemohon adalah lebih panjang, dan ini termasuklah:
 
1. Sijil Kelahiran Ahli (jika pemohon ibu atau bapa kepada ahli yang belum berkahwin);
 
2 Sijil Kelahiran Ahli, Sijil Kelahiran Pemohon dan Sijil Kematian Ibu Bapa Ahli (jika pemohon adalah adik- beradik ahli dan belum berkahwin);
 
3. Sijil Nikah Ahli;
 
4 Sijil Kelahiran Anak Ahli;
 
5 Surat Cerai (jika ahli telah bercerai);
 
6 Surat kuasa atau perintah daripada Mahkamah Tinggi, Amanah Raya Berhad, Pejabat Tanah atau
Mahkamah Syariah.
 
Bagi anda yang belum tahu, KWSP juga menerima Sijil Faraid yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah dan boleh terus mengeluarkan simpanan si mati kepada waris yang berkenaan mengikut bahagian masing-masing.
 
Walau bagaimanapun, keadaan ini hanya terpakai sekiranya simpanan KWSP itu merupakan satu-satunya harta pusaka si mati yang ada. Dengan lain perkataan, ahli yang meninggal dunia itu hanya meninggalkan simpanan KWSP sahaja dan tiada harta pusaka lain.
 
Untuk maklumat lanjut, anda boleh kunjungi pejabat KWSP berhampiran, hubungi Pusat Pengurusan Panggilan (03-8732 6000), hantar e-mel (enquiry@epf.gov.my), SMS (Taip KWSP ke 36373), atau layari laman web KWSP di www.kwsp.gov.my.
 
Panduan Penting:
 
–> Penama, wasi, pentadbir, terdekat kepada ahli boleh memohon untuk mengeluarkan simpanan KWSP si mati.
 
–> Wang simpanan si mati boleh digunakan sebagai perbelanjaan untuk menguruskan harta pusaka lain si mati bagi meringankan beban waris.
 
–> Hubungi pejabat KWSP yang berhampiran untuk mengetahui maklumat terperinci.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
Print

Apa Itu Harta Batil?

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. al-Baqarah: 188).

Read More »

Borang Quotation

(nombor yang boleh whatsapp & call)

What is 7+4?

What is 7+4?

Visits: 4

Tips: Senarai Tuntutan Khairat Kematian

Tuntutan khairat kematian

Tips: Senarai Tuntutan Khairat Kematian

Untuk pengetahuan PEWARIS

Ramai waris TAK TUNTUT KHAIRAT KEMATIAN sebab tak tahu dan gara-gara sikap si mati (termasuk kita yang hidup ni) tak pernah cerita join apa-apa skim pada ahli keluarga masa hidup.

Berikut saya senaraikan khairat kematian yang boleh waris terdekat tuntut setelah berlaku kematian si mati.

1. Khairat Kematian Khariah Masjid
– Sekitar Rm 500 – Rm 5,000
– Syarat: si mati menjadi ahli/mencarum di khariah

2. Khairat Kematian PERKESO
– RM 2,000
– Syarat: si mati menjadi ahli/pernah ada sejarah mencarum PERKESO

3. Khairat Kematian KWSP
– RM 2,500
– Syarat: si mati ahli/pencarum KWSP

4. Bantuan Mengurus Jenazah JPA
– RM 3,000
– Syarat: si mati Pesara/Kakitangan Awam

5. Khairat Kematian BRIM
– RM 1,000
– Syarat: si mati adalah penerima BRIM

6. Khairat Kematian ASNB
– RM 200 – RM 2,000
– Syarat: bayaran ikut baki pelaburan terakhir si mati

7. Khairat Kematian Skim Takaful
– RM 2,000 – RM 5,000
– Syarat: si mati pencarum takaful

8. Khairat Kematian Persatuan Berdaftar/NGO/Koperasi
– RM 500 – RM 5,000
– Syarat: si mati adalah ahli berbayar persatuan/NGO/Koperasi

Khairat kematian ini bertujuan untuk perbelanjaan mengurus jenazah yang telah ditanggung waris si mati.

Prosedur tuntutan dia tak rumit dan mudah. Dan proses bayarannya juga cepat sesuai dengan fungsinya untuk bantuan kewangan urusan
pengekebumian jenazah.

Dapat sesuatu ?
Boleh tolong saya share post ni supaya dapat bantu waris yang ditimpa kematian ahli keluarga.

#pewaris #khairatkematian #urusanhartapusaka 

Dapatkan penjelasan mengenai amalan dan keadaan yang diiktiraf sebagai mati syahid yang sebenar menurut hadith-hadith sahih di dalam buku ini. Dapatkan segera sebelum kehabisan stok. Stok adalah terhad!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
Print

Visits: 4

Salah Faham Tentang Penama

penamaan waris

Salah Faham Tentang Penama

PENAMA BUKAN PEMILIK

(Fahamkan betul-betul)
 
FAKTA KES
Ali meninggal dunia & tinggalkan seorang isteri, seorang anak lelaki & 2 orang anak perempuan.
 
Ali dilindungi insuran hayat bernilai RM200,000 (Isteri sebagai penama)
 
Caruman KWSP serta dividennya RM400,000 (Anak Lelaki sebagai penama)
 
Simpanan Tabung Haji melalui potongan gaji bulanan RM100,000. (Anak Lelaki sebagai penama)
 
〽Pihak Insuran telah membayar pampasan RM200,000 terus ke akaun RHB Bank milik Isteri Ali.
 
〽KWSP & Tabung Haji masukkan RM500,000 ke dalam akaun Bank Islam milik Anak Lelaki Ali.
 
♦Isteri & Anak Lelaki Ali sangat teruja apabila akaun bank mereka berubah menjadi 6 digit (ratusan ribu). Sesuatu yang tidak pernah berlaku dalam hidup selama ini. 
 
♦Isteri & Anak Lelaki Ali tidak menjalankan amanah sebagai Penama kepada sumber² tersebut dengan tidak mengagihkan mengikut prinsip pengurusan pusaka.
 
♦RM200,000 yang masuk ke RHB Isteri Ali bukannya miliknya seorang, haknya hanyalah RM25,000 sahaja. Baki RM175,000 adalah hak anak²nya.
 
♦RM500,000 yang masuk ke Bank Islam Anak Lelaki Ali juga bukan miliknya seorang, haknya hanyalah RM218,750. Baki RM281,250 adalah milik ibu & 2 orang adik perempuannya.
 
♦ Isteri & Anak Lelaki Ali telah menafikan hak 2 orang anak perempuan Ali. 
 
♦Isu MAKAN HARTA BATIL berlaku antara anak & ibu, abang & adik. Sedangkan sesama darah daging terdekat pun berlaku, apatah lagi saudara yang lebih jauh.
 
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰
Masih ramai yang terkeliru dengan terma ‘Penama’ pada simpanan KWSP, Tabung Haji, Insurans/Takaful, Unit Trust & juga lain². Penama diperlukan bagi memastikan simpanan atau pelaburan dapat dicairkan dengan segera tanpa perlu melalui prosuder pusaka yang merumitkan. 
 
Dalam erti kata lain, penama hanyalah sebagai pemegang amanah bagi harta simati sama ada berbentuk pampasan takaful/insurans, simpanan KWSP & Tabung Haji. Penama bertanggungjawab mengagihkan harta² tersebut kepada waris simati mengikut hukum syarak.
 
Setiap penama perlu diingatkan tentang peranannya bagi mengelak daripada termakan harta yang bukan haknya. Jangan seperti ‘kera kena belacan’ pula apabila melihat akaun banknya tercatat RM yang menjangkau sehingga 7 digit. Ketika itu pasti kedengaran bisikan syaitan ke arah kemungkaran.
 
☝🏻Pastikan anda merancang untuk mengelak Waris anda daripada ‘rosak’ dengan harta peninggalan anda sendiri.
 
Silakan share ..

Baca: Realiti Penama KWSP

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
Print

Kenali Siapa Waris Faraid Anda

MAKLUMAT PERIBADI

Setiap maklumat anda tidak akan dikongsi, didedahkan kepada pihak ketiga. Data ini adalah hanya untuk kegunaan admin laman web ini sahaja.
Nama Penuh Anda
No Telefon Anda
Alamat Email Anda
Nyatakan Lokasi atau Tempat Tinggal Anda
Nyatakan apakah pekerjaan anda sekarang
Nyatakan berapa pendapatan bulanan anda

MAKLUMAT PERIBADI UNTUK PEMBAHAGIAN FARAID

Sila jawab Ya atau Tidak untuk setiap soalan dibawah

MAKLUMAT AHLI KELUARGA UNTUK PEMBAHAGIAN FARAID

Sila isi maklumat dibawah dengan kiraan yang betul untuk dapatkan peta faraid yang tepat.
Selected Value: 0
Nyatakan berapa bilangan anak lelaki anda
Selected Value: 0
Nyatakan berapa bilangan anak perempuan anda
Selected Value: 0
Nyatakan berapa bilangan adik beradik lelaki anda
Selected Value: 0
Nyatakan berapa bilangan adik-beradik perempuan anda
Nyatakan berapa anggaran jumlah harta pusaka anda untuk diagihkan

Visits: 2

Realiti Penama KWSP

kemaskini penamaan waris

REALITI PENAMA KWSP

Rekod KWSP menunjukkan masih ramai pencarum yang tak mengemaskini ‘Penama’ waris kepada yang terkini.
 
Selalunya meletakkan nama waris ibu atau bapa ketika mula bekerja diawalnya sehingga telah beranak pinak.
 
Ada juga yang langsung tak letak maklumat waris.
 
Juga elakkan letak anak-anak bawak umur sebagai penama sebab ianya bakal diurus oleh ARB by default dan akan melibatkan extra caj.
 
Bila kita tak faham nanti kita mula salahkan ARB ke atas caj yang dikenakan. 
 
Ada pewaris lama kepada adik-beradik, setelah meninggal susahnya hendak memujuk adik-beradik yang diwariskan wang tersebut supaya diberikan sedikit ehsan kepada balu dan anak arwah..!! 
 
Jadi rajin-rajinlah kemaskini ‘Penama’ KWSP kita.
 
“Tiada orang yang sayangkan seseorang itu kemudian tinggalkan orang yang disayang dalam keadaan susah & menderita. Rancang kerana sayang.”
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
Print

Kenali Siapa Waris Faraid Anda

MAKLUMAT PERIBADI

Setiap maklumat anda tidak akan dikongsi, didedahkan kepada pihak ketiga. Data ini adalah hanya untuk kegunaan admin laman web ini sahaja.
Nama Penuh Anda
No Telefon Anda
Alamat Email Anda
Nyatakan Lokasi atau Tempat Tinggal Anda
Nyatakan apakah pekerjaan anda sekarang
Nyatakan berapa pendapatan bulanan anda

MAKLUMAT PERIBADI UNTUK PEMBAHAGIAN FARAID

Sila jawab Ya atau Tidak untuk setiap soalan dibawah

MAKLUMAT AHLI KELUARGA UNTUK PEMBAHAGIAN FARAID

Sila isi maklumat dibawah dengan kiraan yang betul untuk dapatkan peta faraid yang tepat.
Selected Value: 0
Nyatakan berapa bilangan anak lelaki anda
Selected Value: 0
Nyatakan berapa bilangan anak perempuan anda
Selected Value: 0
Nyatakan berapa bilangan adik beradik lelaki anda
Selected Value: 0
Nyatakan berapa bilangan adik-beradik perempuan anda
Nyatakan berapa anggaran jumlah harta pusaka anda untuk diagihkan

Visits: 1

Hibah Untuk Kemashlahatan Umat

Hibah Untuk Kemashlahatan Umat

Antara Fungsi Wasi dan Hibah

WASI

Soalan: Apa itu Wasi ?
Jawapan : Wasi adalah Seorang yang dilantik oleh pewasiat untuk mentadbir harta pusaka peninggalannya semasa beliau masih hidup

Soalan: Adakah waris menjadi seorang Wasi ?
Jawapan: Ya. Pewaris boleh menjadi Wasi

Soalan: Bolehkan melantik Syarikat menjadi Wasi ?
Jawapan: Boleh, tetapi Syarikat tersebut mestilah sebuat syarikat Trustee. Tambahan pula, lebih elok untuk menamakan sebuah Syarikat Trustee sebagai Wasi tambahan kerana Wasi individu mungkin meninggal dunia semasa pewasiat masih hidup.

Soalan: Adakah perlantikan Wasi boleh dicabar ?
Jawapan: Tidak boleh dicabar oleh sesiapa pun didalam peruntukan undang-undang di Malaysia

Soalan: Apakah yang terjadi sekiranya tiada Wasi dilantik ?
Jawapan: Semua waris-waris simati hendaklah bersetuju untuk melantik seorang pentadbir harta. Biasanya proses ini mengambil masa yang lama kerana semua waris-waris mesti dikumpulkan dan semuanya kena bersetuju dengan lantikan pentasbir harta tersebut.

Soalan: Apakah kesilapan-kesilapan yang biasa terjadi berkaitan dengan Wasi dan pembahagian harta di Malaysia ?
Jawapan: Ramai yang beranggapan penama/benefisiari insurans atau KWSP atau tabung haji atau akaun perbankan adalah sama dengan Wasi. Sebenarnya, penama/benefisiari adalah orang yang ada hak untuk mengeluarkan wang pampasan. Wang tersebut sepatutnya diserahkan kepada Wasi untuk diagihkan.

Contoh:
Abdullah semasa bujangnya telah menamakan Ibu dan adik bongsunya sebagai penama KWSP. Tetapi, beliau tidak menukarkan penama KWSP sehinggalah dia meninggal dunia dan beliau telah meninggalkan seorang balu dan 4 orang anak.

Memandangkan ibu Abdullah juga meninggal dunia, adik bongsu beliau telah ke KWSP dan mengeluarkan semua wang simpanan Abdullah dan diagihkan diantara adik beradiknya tanpa se-sen pun diberikan kepada balu dan anak-anak Abdullah.

Akibatnya – Nasib waris Abdullah iaitu isteri dan anak-anaknya tidak terbela dan adik beradik Abdullah telah memakan harta anak-anak yatim.

Apa yang sepatutnya berlaku;
a) Abdullah hendaklah sama ada memberi tahu Wasi wasiat beliau tentang penama KWSP atau menukarkan penama kepada Wasi tersebut.
b) Wasi kemudian mengeluarkan dan mengagihkan wang KWSP mengikut wasiat Abdullah atau mengikut kiraan Faraid.

Dengan ini, nasib keluarga Abdullah akan terbela. Senario yang sama boleh digunakan untuk wang insurans, tabung haji and harta mudah alih simati yang lain (credit to tuliswasiat.blogspot)

HIBAH

Pengertian Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup. Biasanya pemberian-pemberian tersebut tidak akan pernah dicela oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu, oleh karena pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapapun.

Adapun Menurut Asaf A. A. Fyzee, Pengertian Hibah ialah penyerahan langsung dan tidak bersyarat tanpa pemberian balasan. Selanjutnya diuraikan dalam Kitab Durru’l Muchtar memberikan definisi Hibah sebagai pemindahan hak atas harta milik itu sendiri oleh seseorang kepada orang lain tanpa pemberian balasan.

Salah satu syarat dalam hukum waris untuk adanya proses pewarisan ialah adanya seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan. Sedangkan dalam hibah itu sendiri, seseorang pemberi hibah itu harus masih hidup pada waktu pelaksanaan pemberian.

Di dalam Hukum Islam dipebolehkan untuk seseorang memberikan atau menghadiahkan sebagain atau seluruhnya harta kekayaan ketika masih hidup kepada orang lain disebut “intervivos”. Pemberian semasa hidup itu sering disebut sebagai ‘hibah”. Di dalam hukum islam Jumlah Harta seseorang yang dapat dihibahkan itu tidak dibatasi. Berbeda halnya dengan pemberian seseorang melalui surat wasiat yang terbatas pada sepertiga dari harta peninggalan yang bersih. (credit to pengertianpakar.com)

Rukun Hibah
i.Pemberi – Sempurna Akal, Baligh, Rushd

ii.Penerima – Sesiapa Sahaja Asal Ada Keupayaan Terima Harta

iii.Barang2 – Halal, Milik Penuh, Ada Nilai

iv.Ada Ijab & Kabul

Kenapa Pentingnya Hibah
i. Waris Meneruskan Kehidupan – Tanpa Perlu Meminta Dengan Orang Lain.

ii. Menyelesaikan Hutang & Badal Haji

iii. Untuk Mengelakkan Daripada Waris Melakukan Dosa; eg:- guna harta anak yatim, guna hak orang lain

iv. Pengganti Pendapatan Ketua Keluarga

Apa Implikasi Jika Tiada Hibah? (Jika Meninggal)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
Print

Borang Quotation

(nombor yang boleh whatsapp & call)

What is 7+4?

What is 7+4?

Visits: 6

Penama Insurans Takaful : Jangan Letak Nama Anak! (Mesti Baca!!)

Penama Insurans Takaful : Jangan Letak Nama Anak! (Mesti Baca!!)

Saya  menerima  satu  maklumat yang agak mengejutkan ketika saya menghadiri  satu kursus latihan baru-baru ini.

”Kira-kira 80% suami  akan meletakkan nama isteri mereka sebagai penama polisi takaful mereka, namun hanya kira-kira 30% isteri meletakkan nama suami mereka sebagai penama”, kata pegawai latihan tersebut kepada para peserta.

Ia disambut dengan hilai tawa para peserta porgram. Baik lelaki mahupun wanita. Ada yang tersenyum-senyum, terutama  wanita.  Bagi peserta lelaki pula, nampak senyuman sinis di bibir mereka.

Saya pun agak sedikit terkejut dengan pendedahan tersebut. Apabila diimbas sekali polisi-polisi klien-klien saya sebelum ini, memang tidak dapat dinafikan kaum wanita akan cenderung untuk tidak meletakkan nama suami mereka sebagai penama takaful mereka.

Malah, sebenarnya perkara ini bukan saya berlaku di dalam memilih penama polisi takaful, ia juga melibatkan penama di dalam perkara-perkara lain. Sebagai contoh, penama Kumpulan Wang Simpanan Nasional (KWSP), selalunya wanita meletakkan nama ibu atau bapa mereka.

Berdasarkan maklumat yang saya perolehi, selalunya wanita akan meletakkan nama anak-anak mereka sebagai penama.Dalam kes KWSP pula, nama ibu selalunya diletakkan kerana selalunya mereka bekerja terlebih dahulu dan kemudian baru berkahwin. Selepas berkahwin, penama tersebut tidak diubah.

Penama Hanya Pemegang Amanah, Bukan Penerima. Namun, sebenarnya tindakan meletakkan nama anak sebagai penama tidak menyelesaikan masalah. Kerana, penama hanyalah bertindak sebagai wasi atau pemegang amanah. Penama bukanlah pemegang hak tersebut. Ia sebenarnya telah diputuskan di dalam mesyuarat Majlis Fatwa Kebangsaan pada tahun 1978 lagi.

Secara umumnya, penama hanyalah bertindak sebagai pemegang amanah sahaja. Penama hanyalah sebagai pemegang amanah bagi harta bagi si mati sama ada pampasan takaful/insurans, wang KWSP dan lain-lain.

Penama tadi bertanggung jawab untuk mengagih-agihkan harta-harta tadi kepada pewaris si mati mengikut hukum faraid. Apabila penama yang diletakkan adalah anak di bawah umur 18 tahun, ini akan menimbulkan masalah, kerana harta tersebut akan dibekukan sehinggalah anak tersebut mencapai usia 18 tahun.

Saya pernah mendengar satu kes, apabila seorang lelaki meninggal dunia dan meninggalkan seorang balu dan beberapa orang anak. Beruntung balu berkenaan kerana suaminya mengambil polisi takaful. Namun apabila dibuat tuntutan, didapati penama yang diletakkan adalah nama anak-anak mereka. Maka,  wang  pampasan  tersebut terpaksa dibekukan sehingga penama mencapai usia 18 tahun.

Lebih malang lagi, anak sulung mereka baru mencecah usia sekolah rendah. Maka, balu tadi terpaksa menunggu kira-kira sepuluh tahun selepas itu untuk membuat tuntutan sepenuhnya terhadap harta peninggalan si mati. Justeru, berhati-hati sekiranya Tuan-tuan  dan Puan-puan ingin meletakkan nama anak sebagai penama. Pastikan mereka sudah cukup umurnya 18 tahun.

Sebaiknya, letaklah nama orang yang kita terima ijab dan qabulnya sebagai pemegang amanah harta kita sesudah kita tiada.

Nota: Sekiranya tuan-puan masih mampu membaca tulisan ini, bermakna tuan-puan masih berpeluang untuk menukar nama penama tuan-puan sebelum tuan-puan pergi terlebih dahulu. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
Print

Borang Quotation

(nombor yang boleh whatsapp & call)

What is 7+4?

What is 7+4?

Visits: 10

7 Kesilapan Kewangan Umum Yang Sering Berlaku Di Kalangan Masyarakat

kesilapan kewangan, belia, anak muda, akpk
Kesilapan kewangan anak muda

7 Kesilapan Kewangan Umum Yang Sering Berlaku Di Kalangan Masyarakat

Kesilapan 1 : Sentiasa menangguh untuk memulakan sistem perancangan.

Tidak syak lagi inilah kesilapan yang paling besar sekali. Tanyalah diri kita sendiri sudah berapa kali perkataan seperti “Tak Apa lah”, “Nanti La Dulu”, “Tunggu Lepas Kahwin la”, “Kasi Anak Besar dulu”, sering dijadikan alasan untuk tidak memulakan pelan kewangan seperti tabungan untuk pendidikan anak, insuran perubatan atau membuat temu-janji dengan perancang kewangan bagi membaik-pulih pinjaman anda.

Kesilapan 2 : Gagal menetapkan matlamat kewangan dan cara mencapainya.

Kita sendiri sedar yang tiada orang yang merancang untuk gagal tetapi kebanyakannya gagal untuk merancang. Mungkin sibuk dengan pelbagai tugas dan tanggungjawab anda tidak mempunyai masa untuk menulis di atas kertas jawapan kepada soalan-soalan seperti :

    • Apakah 3 matlamat kewangan anda?
    • Bila jangka masa pencapaiannya?
    • Berapa yang perlu diperuntukkan setiap bulan?

Kesilapan 3 : Kekurangan disiplin untuk menabung secara sistematik.

Media massa sekarang ini dipenuhi dengan iklan dan propaganda bertujuan mengalakkan kita berbelanja lebih dari yang sepatutnya. Tetapi patutkah media massa dipersalahkan? Apakah ada sistem atau rahsia yang boleh menyelamatkan wang kita daripada lanun-lanun seperti kad kredit, jualan murah, desakan rakan sebaya dan gaya hidup serba glamer?

Kesilapan 4 : Kejahilan tentang konsep nilai masa (time value) wang.

Semua orang tahu pasal hutang kad kredit, hutang along dan hutang pinjaman perumahan yang seolah-olah tak pernah habis dibayar dan kalau dapat dibayar pun akan mengambil masa yang lama. Berdasarkan prinsip yang sama (iaitu konsep nilai mata wang) simpanan RM100 sebulan selama 20 tahun pada kadar faedah 10 peratus setahun (kadar kad kredit ialah 18 peratus) akan menghasilkan harta RM72000. Tetapi malangnya masih ramai yang lebih suka menyimpan dengan syarikat kad kredit dan sentiasa merungut tidak cukup wang.

Kesilapan 5 : Perlindungan Takaful atau Insuran yang tidak mencukupi.

Apabila memulakan satu sistem simpanan untuk tujuan tertentu contohnya deposit pembelian rumah, tabung pendidikan anak, ada risiko yang boleh menyebabkan wang simpanan tersebut tiba-tiba hangus. Contohnya seperti belanja perubatan, hilang upaya bekerja , kemalangan. Bolehkah kita berserah kepada takdir semata-mata untuk memastikan matlamat kewangan kita tercapai?

Kesilapan 6 : Kegagalan menangani musuh wang yang utama iaitu inflasi

Bayangkan harga sebuku roti 10 tahun dari sekarang, atau segelas teh tarik. Kajian KWSP telah pun menunjukan bahawa duit simpanan yang diambil oleh pencarum sewaktu usia 55 tahun habis dalam jangka masa 3 tahun sahaja. Anda bagaimana, apa senjata yang ada untuk melawan inflasi, kanser kewangan nombor satu?

Kesilapan 7 : Keengganan menggunakan perkhidmatan penasihat kewangan bertauliah.

Kesilapan ini telah digunakan oleh pihak-pihak tertentu memperkenalkan skim cepat kaya, pembelian insuran/takaful dan unit trust yang tidak sesuai dan penggunaan wang KWSP yang tidak berpadanan dengan profil penyimpan. Semua orang tahu bila sakit harus jumpa doktor bukan peguam. Begitu juga kalau ada kes undang-undang jumpa peguam bukan doktor. Tidakkah logik untuk meminta khidmat nasihat seorang penasihat kewangan/perunding takaful bagi mengatasi dilemma pengurusan kewangan anda?

TINDAKAN SUSULAN!
Wahai pembaca budiman, diharapkan anda sekarang tahu di mana kesilapan anda. Seterusnya saya cadangkan supaya anda betulkan sebarang kesilapan dan ambil tindakan sama untuk merancang sendiri atau membuat temu janji dengan seorang penasihat kewangan atau perunding takaful bertauliah.

——————————————————————————————————————–
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
Print

Visits: 2

SyaihanSirotin.com Hai, tekan loceng untuk terima promosi dan update dari website ini :-)
Dismiss
Allow Notifications