Panduan Urus Tuntutan Duit KWSP Selepas Kematian

kwsp, epf
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja

Cara-cara urus tuntutan duit KWSP selepas kematian pemilik.

Apabila ahli KWSP meninggal dunia, penama, wasi, pentadbir, atau waris terdekat kepada ahli itu boleh memohon untuk mengeluarkan simpanan si mati, tertakluk kepada syarat yang telah ditetapkan.

Bagi ahli yang ada penamaan, penama boleh memohon mengeluarkan simpanan ahli dengan syarat penama telah mencapai umur 18 tahun. Jika belum cukup umur, penjaga boleh mengemukakan permohonan dan surat rayuan.

Surat rayuan ini perlu menyebut alasan kepada permohonan itu, iaitu kenapa simpan itu perlu dikeluarkan sedangkan penama masih belum cukup umur. Sama ada permohonan diluluskan atau tidak, terserah kepada budi bicara KWSP.

Apa pula yang akan berlaku jika penama itu meninggal dunia sebelum atau selepas ahli itu mati? Bagi menjawab soalan ini, ada dua keadaan. Pertama, jika ahli beragama Islam dan kedua jika bukan Islam.

Bagi ahli beragama Islam, jika penama meninggal dunia sebelum atau selepas ahli itu mati, maka waris terdekat ahli yang meninggal dunia itu yang layak memohon. Ini disebabkan penama bertindak sebagai wasi atau pentadbir kepada simpanan KWSP ahli itu.

penama KWSP
Status Penama KWSP
Manakala bagi ahli yang bukan Islam, jika penama mati sebelum ahli mati, maka waris terdekat ahli yang layak memohon. Tetapi jika penama mati selepas ahli mati, waris terdekat kepada penama layak memohon.
 
Perbezaan ini berlaku kerana dalam hal ahli yang bukan beragama Islam, penama yang dinamakan itu adalah pemilik mutlak simpanan ahli yang mati itu. Oleh itu, apabila penama ini mati, simpanan itu dianggap pusakanya.
 
Jika simpanan ahli tiada penamaan, maka wasi, pentadbir pusaka atau waris terdekat boleh memohon. Tidak banyak perbezaan antara ada penama dan tiada penama. Hanya perlu menyerahkan salah satu daripada perkara berikut:
 
1. Surat Kuasa Mentadbir;
 
2. Surat Probet;
 
3. Perintah Pembahagian;
 
4. Sijil Faraid.
 
Tetapi sedarkah anda kesan perbezaan ini? Kesan yang paling jelas adalah masa. Waris perlu mendapatkan salah satu daripada perkara di atas dan ini akan mengambil masa.
 
Justeru, lebih cepat sekiranya hali membuat penamaan kerana dengan cara itu penama dapat terus memohon mengeluarkan simpanan ahli selepas ahli itu meninggal dunia dan tidak perlu mendapatkan perkara di atas. Pembahagian boleh dibuat dengan segera.
 
Paling tidak pun, wang simpanan ahli tadi boleh juga dijadikan belanja untuk menguruskan harta pusaka si mati yang lain yang perlu mendapatkan perintah atau surat berkaitan daripada pihak yang sepatutnya. Ini tentunya dapat meringankan beban waris.
 
Bagi permohonan permohonan pengeluaran kematian ini, terdapat dua kategori dokumen yang perlu diserahkan, iaitu dokumen utama dan dokumen sokongan. Senarai dokumen yang perlu diserahkan bergantung kepada keadaan.
 
Bagi dokumen utama, pemohon perlu menyerahkan:
 
1. Borang Permohonan KWSP 9KM (AHL);
 
2 Sijil Kematian Ahli;
 
3. Kad Pengenalan awam (MyKad atau MyPR) atau Kad Pengenalan Polis/Tentera dan Surat Pengesahan Majikan yang menyebut nombor polis/tentera dan nombor kad pengenalan awam itu merujuk kepada orang yang sama; pasport, jika bukan warganegara Malaysia;
 
3. Buku bank yang masih aktif dan di bank panel KWSP yang dilantik.
 
Jika pemohon ialah penama, dokumen sokongan yang diperlukan adalah seperti berikut:
 
1. Sijil Kelahiran Penama (jika penama didaftar menggunakan nombor sijil itu);
 
2 Surat Rayuan dan Sijil Kelahiran Penama (jika pemohon merupakan penjaga kepada penama yang
belum cukup umur);
 
3. Laporan perubatan daripada Pengamal Perubatan Berdaftar (yang menyatakan tahap kesihatan penama, bagi pemohon yang menjadi penjaga kepada penama kurang upaya).
 
Jika simpanan ahli tiada penama, dokumen sokongan yang perlu disertakan pemohon adalah lebih panjang, dan ini termasuklah:
 
1. Sijil Kelahiran Ahli (jika pemohon ibu atau bapa kepada ahli yang belum berkahwin);
 
2 Sijil Kelahiran Ahli, Sijil Kelahiran Pemohon dan Sijil Kematian Ibu Bapa Ahli (jika pemohon adalah adik- beradik ahli dan belum berkahwin);
 
3. Sijil Nikah Ahli;
 
4 Sijil Kelahiran Anak Ahli;
 
5 Surat Cerai (jika ahli telah bercerai);
 
6 Surat kuasa atau perintah daripada Mahkamah Tinggi, Amanah Raya Berhad, Pejabat Tanah atau
Mahkamah Syariah.
 
Bagi anda yang belum tahu, KWSP juga menerima Sijil Faraid yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah dan boleh terus mengeluarkan simpanan si mati kepada waris yang berkenaan mengikut bahagian masing-masing.
 
Walau bagaimanapun, keadaan ini hanya terpakai sekiranya simpanan KWSP itu merupakan satu-satunya harta pusaka si mati yang ada. Dengan lain perkataan, ahli yang meninggal dunia itu hanya meninggalkan simpanan KWSP sahaja dan tiada harta pusaka lain.
 
Untuk maklumat lanjut, anda boleh kunjungi pejabat KWSP berhampiran, hubungi Pusat Pengurusan Panggilan (03-8732 6000), hantar e-mel (enquiry@epf.gov.my), SMS (Taip KWSP ke 36373), atau layari laman web KWSP di www.kwsp.gov.my.
 
Panduan Penting:
 
–> Penama, wasi, pentadbir, terdekat kepada ahli boleh memohon untuk mengeluarkan simpanan KWSP si mati.
 
–> Wang simpanan si mati boleh digunakan sebagai perbelanjaan untuk menguruskan harta pusaka lain si mati bagi meringankan beban waris.
 
–> Hubungi pejabat KWSP yang berhampiran untuk mengetahui maklumat terperinci.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
Print

Borang Quotation

(nombor yang boleh whatsapp & call)

What is 7+4?

What is 7+4?

Views: 7

7 Sebab Mengapa Harta Pusaka Menjadi Harta Puaka

Urus harta anda sebelum meninggal dunia

 7 Sebab Mengapa Harta Pusaka Menjadi Harta Puaka

1) Ramai umat Islam tidak faham Konsep Pemilikan Harta dalam Islam
 • Semua harta di dunia ini adalah milik Allah SWT
 • Manusia hanya sebagai Pemegang Amanah
 • Manusia akan disoal tentang harta yang dipegangnya; bagaimana diperolehi, bagaimana digunakan dan bagaimana diagihkan selepas ketiadaannya.
2) Pewaris (orang yang akan meninggalkan pusaka) tak faham Hukum Faraid
 • Hukum Faraid adalah Hukum Allah SWT yang telah ditetapkan ke atas harta orang Islam apabila berlaku kematian ke atasnya.
 • Hukum Faraid telah termaktub di dalam ayat 11, 12 dan 176 Surah An-Nisaa’.
3) Pewaris salah faham konsep Wasiat
 
Wasiat yang bercanggah dengan Hukum Faraid.
 • Wasiat pesanan (selalunya secara lisan).
 • ‘Mengamanahkan’ seseorang yang dipercayai untuk membuat pembahagian harta mengikut hasratnya yang jelas bercanggah dengan Hukum Faraid.
4) Pewaris membuat Hibah yang tidak cukup syarat
 
Hibah (Pemberian semasa hidup) yang tidak jelas atau tidak cukup syarat.
 • Di dalam kes pemberian tanah, apabila terdapat hibah yang tidak tukar nama, kemungkinan besar pemberian tersebut akan dipertikaikan kerana bukan hanya pindahmilik tidak dilakukan, kawalan ke atas harta pun tidak dapat dibuktikan.
5) Pentadbir pusaka tidak amanah, tidak berkeupayaan atau tidak pro-aktif (tidak bersungguh)
 
Masalah yang berkaitan dengan Pentadbir Pusaka.
 • Pentadbir Pusaka tidak amanah
 • Pentadbir Pusaka tidak pro-aktif (tidak bersungguh)
 • Pentadbir Pusaka tidak berkeupayaan
6) Waris (orang yang berhak menerima pusaka) tidak berkerjasama
 
Masalah yang berkaitan dengan waris.
 • Waris terlalu sibuk
 • Waris tidak mahu harta pusaka dijual
7) Penama (Wasi) yang tidak amanah atau tidak tahu Hukum/Fatwa Penama
 
Masalah dengan isu Penama
 • Penama tidak faham Hukum Faraid
 • Penama tidak amanah
 • Penama tidak tahu tentang Fatwa Borang Penama.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
Print

Borang Quotation

(nombor yang boleh whatsapp & call)

What is 7+4?

What is 7+4?

Views: 3

Salah Faham Tentang Penama

penamaan waris

Salah Faham Tentang Penama

PENAMA BUKAN PEMILIK

(Fahamkan betul-betul)
 
FAKTA KES
Ali meninggal dunia & tinggalkan seorang isteri, seorang anak lelaki & 2 orang anak perempuan.
 
Ali dilindungi insuran hayat bernilai RM200,000 (Isteri sebagai penama)
 
Caruman KWSP serta dividennya RM400,000 (Anak Lelaki sebagai penama)
 
Simpanan Tabung Haji melalui potongan gaji bulanan RM100,000. (Anak Lelaki sebagai penama)
 
〽Pihak Insuran telah membayar pampasan RM200,000 terus ke akaun RHB Bank milik Isteri Ali.
 
〽KWSP & Tabung Haji masukkan RM500,000 ke dalam akaun Bank Islam milik Anak Lelaki Ali.
 
♦Isteri & Anak Lelaki Ali sangat teruja apabila akaun bank mereka berubah menjadi 6 digit (ratusan ribu). Sesuatu yang tidak pernah berlaku dalam hidup selama ini. 
 
♦Isteri & Anak Lelaki Ali tidak menjalankan amanah sebagai Penama kepada sumber² tersebut dengan tidak mengagihkan mengikut prinsip pengurusan pusaka.
 
♦RM200,000 yang masuk ke RHB Isteri Ali bukannya miliknya seorang, haknya hanyalah RM25,000 sahaja. Baki RM175,000 adalah hak anak²nya.
 
♦RM500,000 yang masuk ke Bank Islam Anak Lelaki Ali juga bukan miliknya seorang, haknya hanyalah RM218,750. Baki RM281,250 adalah milik ibu & 2 orang adik perempuannya.
 
♦ Isteri & Anak Lelaki Ali telah menafikan hak 2 orang anak perempuan Ali. 
 
♦Isu MAKAN HARTA BATIL berlaku antara anak & ibu, abang & adik. Sedangkan sesama darah daging terdekat pun berlaku, apatah lagi saudara yang lebih jauh.
 
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰
Masih ramai yang terkeliru dengan terma ‘Penama’ pada simpanan KWSP, Tabung Haji, Insurans/Takaful, Unit Trust & juga lain². Penama diperlukan bagi memastikan simpanan atau pelaburan dapat dicairkan dengan segera tanpa perlu melalui prosuder pusaka yang merumitkan. 
 
Dalam erti kata lain, penama hanyalah sebagai pemegang amanah bagi harta simati sama ada berbentuk pampasan takaful/insurans, simpanan KWSP & Tabung Haji. Penama bertanggungjawab mengagihkan harta² tersebut kepada waris simati mengikut hukum syarak.
 
Setiap penama perlu diingatkan tentang peranannya bagi mengelak daripada termakan harta yang bukan haknya. Jangan seperti ‘kera kena belacan’ pula apabila melihat akaun banknya tercatat RM yang menjangkau sehingga 7 digit. Ketika itu pasti kedengaran bisikan syaitan ke arah kemungkaran.
 
☝🏻Pastikan anda merancang untuk mengelak Waris anda daripada ‘rosak’ dengan harta peninggalan anda sendiri.
 
Silakan share ..

Baca: Realiti Penama KWSP

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
Print

Kenali Siapa Waris Faraid Anda

MAKLUMAT PERIBADI

Setiap maklumat anda tidak akan dikongsi, didedahkan kepada pihak ketiga. Data ini adalah hanya untuk kegunaan admin laman web ini sahaja.
Nama Penuh Anda
No Telefon Anda
Alamat Email Anda
Nyatakan Lokasi atau Tempat Tinggal Anda
Nyatakan apakah pekerjaan anda sekarang
Nyatakan berapa pendapatan bulanan anda

MAKLUMAT PERIBADI UNTUK PEMBAHAGIAN FARAID

Sila jawab Ya atau Tidak untuk setiap soalan dibawah

MAKLUMAT AHLI KELUARGA UNTUK PEMBAHAGIAN FARAID

Sila isi maklumat dibawah dengan kiraan yang betul untuk dapatkan peta faraid yang tepat.
Selected Value: 0
Nyatakan berapa bilangan anak lelaki anda
Selected Value: 0
Nyatakan berapa bilangan anak perempuan anda
Selected Value: 0
Nyatakan berapa bilangan adik beradik lelaki anda
Selected Value: 0
Nyatakan berapa bilangan adik-beradik perempuan anda
Nyatakan berapa anggaran jumlah harta pusaka anda untuk diagihkan

Views: 4

Realiti Penama KWSP

kemaskini penamaan waris

REALITI PENAMA KWSP

Rekod KWSP menunjukkan masih ramai pencarum yang tak mengemaskini ‘Penama’ waris kepada yang terkini.
 
Selalunya meletakkan nama waris ibu atau bapa ketika mula bekerja diawalnya sehingga telah beranak pinak.
 
Ada juga yang langsung tak letak maklumat waris.
 
Juga elakkan letak anak-anak bawak umur sebagai penama sebab ianya bakal diurus oleh ARB by default dan akan melibatkan extra caj.
 
Bila kita tak faham nanti kita mula salahkan ARB ke atas caj yang dikenakan. 
 
Ada pewaris lama kepada adik-beradik, setelah meninggal susahnya hendak memujuk adik-beradik yang diwariskan wang tersebut supaya diberikan sedikit ehsan kepada balu dan anak arwah..!! 
 
Jadi rajin-rajinlah kemaskini ‘Penama’ KWSP kita.
 
“Tiada orang yang sayangkan seseorang itu kemudian tinggalkan orang yang disayang dalam keadaan susah & menderita. Rancang kerana sayang.”
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
Print

Kenali Siapa Waris Faraid Anda

MAKLUMAT PERIBADI

Setiap maklumat anda tidak akan dikongsi, didedahkan kepada pihak ketiga. Data ini adalah hanya untuk kegunaan admin laman web ini sahaja.
Nama Penuh Anda
No Telefon Anda
Alamat Email Anda
Nyatakan Lokasi atau Tempat Tinggal Anda
Nyatakan apakah pekerjaan anda sekarang
Nyatakan berapa pendapatan bulanan anda

MAKLUMAT PERIBADI UNTUK PEMBAHAGIAN FARAID

Sila jawab Ya atau Tidak untuk setiap soalan dibawah

MAKLUMAT AHLI KELUARGA UNTUK PEMBAHAGIAN FARAID

Sila isi maklumat dibawah dengan kiraan yang betul untuk dapatkan peta faraid yang tepat.
Selected Value: 0
Nyatakan berapa bilangan anak lelaki anda
Selected Value: 0
Nyatakan berapa bilangan anak perempuan anda
Selected Value: 0
Nyatakan berapa bilangan adik beradik lelaki anda
Selected Value: 0
Nyatakan berapa bilangan adik-beradik perempuan anda
Nyatakan berapa anggaran jumlah harta pusaka anda untuk diagihkan

Views: 2

Penama Insurans Takaful : Jangan Letak Nama Anak! (Mesti Baca!!)

Penama Insurans Takaful : Jangan Letak Nama Anak! (Mesti Baca!!)

Saya  menerima  satu  maklumat yang agak mengejutkan ketika saya menghadiri  satu kursus latihan baru-baru ini.

”Kira-kira 80% suami  akan meletakkan nama isteri mereka sebagai penama polisi takaful mereka, namun hanya kira-kira 30% isteri meletakkan nama suami mereka sebagai penama”, kata pegawai latihan tersebut kepada para peserta.

Ia disambut dengan hilai tawa para peserta porgram. Baik lelaki mahupun wanita. Ada yang tersenyum-senyum, terutama  wanita.  Bagi peserta lelaki pula, nampak senyuman sinis di bibir mereka.

Saya pun agak sedikit terkejut dengan pendedahan tersebut. Apabila diimbas sekali polisi-polisi klien-klien saya sebelum ini, memang tidak dapat dinafikan kaum wanita akan cenderung untuk tidak meletakkan nama suami mereka sebagai penama takaful mereka.

Malah, sebenarnya perkara ini bukan saya berlaku di dalam memilih penama polisi takaful, ia juga melibatkan penama di dalam perkara-perkara lain. Sebagai contoh, penama Kumpulan Wang Simpanan Nasional (KWSP), selalunya wanita meletakkan nama ibu atau bapa mereka.

Berdasarkan maklumat yang saya perolehi, selalunya wanita akan meletakkan nama anak-anak mereka sebagai penama.Dalam kes KWSP pula, nama ibu selalunya diletakkan kerana selalunya mereka bekerja terlebih dahulu dan kemudian baru berkahwin. Selepas berkahwin, penama tersebut tidak diubah.

Penama Hanya Pemegang Amanah, Bukan Penerima. Namun, sebenarnya tindakan meletakkan nama anak sebagai penama tidak menyelesaikan masalah. Kerana, penama hanyalah bertindak sebagai wasi atau pemegang amanah. Penama bukanlah pemegang hak tersebut. Ia sebenarnya telah diputuskan di dalam mesyuarat Majlis Fatwa Kebangsaan pada tahun 1978 lagi.

Secara umumnya, penama hanyalah bertindak sebagai pemegang amanah sahaja. Penama hanyalah sebagai pemegang amanah bagi harta bagi si mati sama ada pampasan takaful/insurans, wang KWSP dan lain-lain.

Penama tadi bertanggung jawab untuk mengagih-agihkan harta-harta tadi kepada pewaris si mati mengikut hukum faraid. Apabila penama yang diletakkan adalah anak di bawah umur 18 tahun, ini akan menimbulkan masalah, kerana harta tersebut akan dibekukan sehinggalah anak tersebut mencapai usia 18 tahun.

Saya pernah mendengar satu kes, apabila seorang lelaki meninggal dunia dan meninggalkan seorang balu dan beberapa orang anak. Beruntung balu berkenaan kerana suaminya mengambil polisi takaful. Namun apabila dibuat tuntutan, didapati penama yang diletakkan adalah nama anak-anak mereka. Maka,  wang  pampasan  tersebut terpaksa dibekukan sehingga penama mencapai usia 18 tahun.

Lebih malang lagi, anak sulung mereka baru mencecah usia sekolah rendah. Maka, balu tadi terpaksa menunggu kira-kira sepuluh tahun selepas itu untuk membuat tuntutan sepenuhnya terhadap harta peninggalan si mati. Justeru, berhati-hati sekiranya Tuan-tuan  dan Puan-puan ingin meletakkan nama anak sebagai penama. Pastikan mereka sudah cukup umurnya 18 tahun.

Sebaiknya, letaklah nama orang yang kita terima ijab dan qabulnya sebagai pemegang amanah harta kita sesudah kita tiada.

Nota: Sekiranya tuan-puan masih mampu membaca tulisan ini, bermakna tuan-puan masih berpeluang untuk menukar nama penama tuan-puan sebelum tuan-puan pergi terlebih dahulu. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
Print

Borang Quotation

(nombor yang boleh whatsapp & call)

What is 7+4?

What is 7+4?

Views: 10

SyaihanSirotin.com Hai, tekan loceng untuk terima promosi dan update dari website ini :-)
Dismiss
Allow Notifications