Bekas Isteri dan Anak-anak Dihalau Keluar Rumah

Soalan:

Saya dan suami bercerai dua tahun lalu selepas 17 tahun melayari bahtera rumah tangga.

Hasil perkahwinan itu, kami dikurniakan tiga anak.

Sepanjang tempoh perkahwinan, kami tinggal di sebuah rumah teres yang dibeli atas nama suami selepas lima tahun kami berkahwin.

Bagaimanapun, selepas bercerai suami mengusir saya dan anak-anak keluar kerana menyatakan rumah itu dibeli di atas namanya. Kini rumah itu hanya disewakan.

Persoalannya, adakah saya berhak menuntut di Mahkamah Syariah rumah itu adalah sebahagian harta sepencarian kami walaupun ia dibeli atas nama suami?

Hanim, KajangJawapan:

Setiap wanita perlu tahu hak mereka selepas berlakunya perceraian.

Harta sepencarian adalah salah satu hak yang boleh dituntut oleh suami atau isteri.

Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri, harta sepencarian ditafsirkan sebagai harta yang diperoleh bersama suami isteri semasa perkahwinan berkuat kuasa mengikut syarat-syarat yang ditentukan hukum syarak.

Namun, yang memberi kesan atau beza dari segi undang-undang adalah sama ada harta itu benar-benar diperoleh dalam tempoh perkahwinan atau perkahwinan itu sah dan apa sumbangan dibuat dalam perkahwinan terhadap harta itu.

Pada dasarnya, harta sepencarian adalah amalan dalam masyarakat kita tetapi ia tidak bercanggah dengan hukum syarak.

Firman Allah SWT dalam Surah an-Nisaa’, ayat 32, yang bermaksud: “Orang lelaki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan dan orang perempuan pula ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan.”

Islam mengiktiraf usaha dan sumbangan dilakukan setiap umatnya dalam memiliki dan memperoleh harta. Tanpa mengambil kira jantina, kadar bahagian mengikut apa yang mereka usahakan.

Bukan bermakna hanya suami saja berhak ke atas harta yang dimiliki walaupun secara zahirnya suami membuat sumbangan yang besar.Mengambil contoh salah satu penghakiman dalam tuntutan harta sepencarian, iaitu satu kes yang dibicarakan dan diputuskan oleh mahkamah pada 1978.

Menurut Kadi Besar Pulau Pinang, Yang Arif Harussani Zakaria (pada masa itu) ketika memutuskan kes Nor Bee lwn Ahmad Shanusi mengenai harta sepencarian:

“Harta sepencarian diluluskan oleh syarak atas dasar khidmat dan perkongsian hidup. Isteri mengurus dan mengawal rumah tangga ketika suami keluar mencari nafkah. Isteri menurut syarak berhak mendapat orang gaji dalam menguruskan rumah tangga. Jika tiada orang gaji maka kerja memasak, membasuh dan mengurus rumah hendaklah dianggap sebagai sebahagian kerja yang mengurangkan tanggungan suami.”

Penghakiman itu menjadi garis panduan bagi kebanyakan kes tuntutan harta sepencarian di Mahkamah Syariah yang mengiktraf sumbangan isteri sebagai isteri sepenuh masa tanpa dibayar gaji seperti orang gaji.

Maka sumbangan isteri dari segi tugasan mengurus rumah tangga, suami dan anak-anak, memasak, membasuh dan tugasan lain diambil kira sebagai sumbangan terhadap suami dalam usaha meringankan tanggungan suami.

Bagi masalah dialami puan, secara asasnya ia mempunyai merit dari sudut pandangan undang-undang untuk menuntut hak puan sebagai harta sepencarian.

Penamaan milikan di atas nama suami bukan bermaksud ia adalah hak mutlak suami. Seperti yang diperuntukkan di dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri berkenaan Harta Sepencarian, Seksyen 122 iaitu:

3. Mahkamah mempunyai kuasa apabila membenarkan lafaz talak atau apabila membuat perintah perceraian, memerintahkan supaya apa-apa aset yang diperoleh dalam masa perkahwinan dengan usaha tunggal satu pihak kepada perkahwinan itu dibahagi antara mereka atau supaya aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara pihak itu.

4. Dalam menjalankan kuasa yang diberi oleh sub-seksyen (3), Mahkamah hendaklah memberi perhatian kepada:

a. Takat sumbangan-sumbangan yang dibuat oleh pihak yang tidak memperoleh aset itu kepada kebajikan keluarga dengan memelihara rumah tangga atau menjaga keluarga.

b. Keperluan anak yang belum dewasa daripada perkahwinan itu jika ada dan tertakluk kepada pertimbangan itu, mahkamah boleh membahagikan aset itu atau hasil jualan itu mengikut apa-apa kadar yang difikirkannya munasabah, tetapi walau bagaimanapun, pihak yang memperoleh aset itu dengan usahanya hendaklah menerima suatu kadar yang lebih besar.

Tuntutan yang ingin dikemukakan perlu disertakan dengan fakta yang menyokong dakwaan puan.

Sehubungan itu, puan perlu mengemukakan fakta mengenai sumbangan yang dibuat dalam usaha puan atau suami mendapatkan harta berkenaan.

Sekiranya puan tiada sumbangan secara langsung sama ada dalam bentuk kewangan atau tenaga, puan boleh mengemukakan fakta sumbangan secara tidak langsung iaitu dari segi tugas sebagai isteri yang dilakukan sepanjang harta itu mula dimiliki sehingga bercerai.

Fakta sumbangan itu perlu dikemukakan bagi tujuan menentukan berapa kadar bahagian yang layak untuk puan dan suami.

Mana-mana pihak yang menyumbang dengan kadar yang besar, maka bahagiannya akan besar.

Seterusnya, puan juga boleh memohon supaya ditetapkan juga cara pembahagian kadar itu sama ada harta itu dijual dan seterusnya dibahagikan kepada pihak yang layak mengikut kadar bahagian masing-masing.

Jadi ketika diri masih dalam perkahwinan dan tidak tahu apa yang akan berlaku pada masa hadapan, buatlah Surat Harta Sepencarian supaya tidak menyusahkan diri anda sendiri jika berlaku sesuatu.

Jika tidak anda akan habis wang yang banyak bila sudah melibatkan mahkamah untuk menuntut hak anda. Malah mengambil masa yang lama untuk diselesaikan

Mulai hari ini, anda hasilkan sendiri Surat Harta Sepencarian dengan mudah dan tanpa perlu pening kepala untuk hasilkan.

Anda boleh belajar dan buat dengan Ebook yang ditulis oleh Ustaz Ghazali Ibrahim ini.

Sangat mudah untuk difahami dan terdapat 8 jenis surat bukan hanya tentang Harta Sepencarian malah berkaitan harta pusaka, wasiat dan hibah.

Bertindak sekarang sebelum terlambat. Klik butang di bawah!!


Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
Print

Kenali Siapa Waris Faraid Anda

MAKLUMAT PERIBADI

Setiap maklumat anda tidak akan dikongsi, didedahkan kepada pihak ketiga. Data ini adalah hanya untuk kegunaan admin laman web ini sahaja.
Nama Penuh Anda
No Telefon Anda
Alamat Email Anda
Nyatakan Lokasi atau Tempat Tinggal Anda
Nyatakan apakah pekerjaan anda sekarang
Nyatakan berapa pendapatan bulanan anda

MAKLUMAT PERIBADI UNTUK PEMBAHAGIAN FARAID

Sila jawab Ya atau Tidak untuk setiap soalan dibawah

MAKLUMAT AHLI KELUARGA UNTUK PEMBAHAGIAN FARAID

Sila isi maklumat dibawah dengan kiraan yang betul untuk dapatkan peta faraid yang tepat.
Selected Value: 0
Nyatakan berapa bilangan anak lelaki anda
Selected Value: 0
Nyatakan berapa bilangan anak perempuan anda
Selected Value: 0
Nyatakan berapa bilangan adik beradik lelaki anda
Selected Value: 0
Nyatakan berapa bilangan adik-beradik perempuan anda
Nyatakan berapa anggaran jumlah harta pusaka anda untuk diagihkan

Views: 5

Prosedur Menuntut Harta Sepencarian

Tuntutan Harta Sepencarian

Prosedur Tuntutan Harta Sepencarian


Menurut Seksyen 2, Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah persekutuan) 1984 (Akta 303) harta sepencarian ditakrifkan sebagai:
“Harta yang diperolehi bersama oleh suami dan isteri semasa perkahwinan berkuatkuasa mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum syarak.”

Harta sepencarian bukanlah hak yang akan diperoleh secara automatik tetapi ia perlu dituntut. Jika ia tidak dituntut, maka hak tersebut akan terlepas selepas proses pembahagian harta diselesaikan.

Tuntutan harta sepencarian juga perlu dibuat pada kadar segera agar ingatan pihak-pihak yang menuntut masih baik dan bukti-bukti penting masih utuh atau sebelum saksi-saksi penting meninggal dunia.

Dalam banyak kes, mahkamah menolak tuntutan harta sepencarian disebabkan tiada bukti yng kukuh serta keterangan saksi yang tidak konsisten dengan tuntutan yang dibuat.
 
Bagaimana Menuntut Harta Sepencarian?

Seseorang isteri boleh menuntut harta sepencarian dalam keadaan berikut:

1) Sewaktu suaminya memohon untuk berpoligami; atau

2) Selepas pasangan suami isteri bercerai; atau

3) Selepas kematian salah seorang daripada suami atau isteri.
 
Langkah-langkah yang perlu dilakukan ialah:

1. Pastikan bahawa wujud harta yang diwujudkan atas nama suami. Sekiranya harta tersebut diletakkan atas nama isteri, maka ianya sudah tidak perlu dituntut. Suamilah yang perlu menuntut ketika itu.

2. Dapatkan salinan bukti pemilikan aset-aset yang hendak dituntut itu. Contoh jika anda henda menuntut hartanah atau rumah, anda mestilah mempunyai geran tanah atau rumah. Lengkapkan dokumen-dokumen yang ada sebagai pembuktian jika tiada dokumen, ianya agak sukar untuk dibuktikan.

3. Sediakan resit-resit pembayaran atau bukti sumbangan anda kepada pasangan anda.Sekiranya anda ada menyumbang wang untuk membantu membuat bayaran kepada pihak bank seperti membuat pinjaman bank membantu pasangan anda dari segi sebahagian perbelanjaan, sila simpan dengan rapi dokumen pinjaman bank atau slip wang masuk bank atau dokumen-dokumen lain yang berkaitan.

4. Membuat temujanji dengan peguam syarii. Hal yang berkaitan dengan syariah, berjumpa dengan peguam sivil bukanlah tindakan yang tepat kerana mereka tidak mempunyai tauliah untuk beramal di mahkamah syariah. Ini kerana bidang kuasa berkait harta sepencarian hanya wujud di mahkamah syariah.

5. Serahkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan lengkap kepada peguam syarii.
 
Selepas Pelantikan Peguam.

Selepas anda membuat pelantikan peguam, berikut adalah langkah-langkah yang akan diambil oleh pihak peguam syarii:

1. Menyediakan dokumen saman dan penyataan tuntutan.

2. Memfailkan saman dan pernyataan tuntutan di Mahkamah Tinggi Syariah di negeri masing-masing.

3. Kes dibawa ke proses perundingan penyelesaian (sulh). Jika pihak-pihak gagal mencapai persetujuan, maka kes ini akan melalui proses perbicaraan di Mahkamah.

4. Mahkamah akan menetapkan tarikh sebutan.

5. Saman dan Pernyataan Tuntutan akan diserahkan kepada pihak suami (jika isteri yang membuat tuntutan). Jika suami telah meninggal dunia, saman tersebut perlu diserahkan kepada setiap waris faraid yang terdiri daripada anak-anak, ibubapa, suami dan mungkin juga kepada saudara mara suami (jika tiada anak lelaki).

6. Pasangan anda atau waris-waris melantik peguam, maka pasangan anda atau waris-waris anda akan membela diri dengan memasukkan pembelaan.

7. Selepas itu, Mahkamah akan menetapkan tarikh perbicaraan.
 
Apabila menghadiri perbicaraan, anda perlu membawa dokumen-dokumen berikut:

1. Kad pengenalan asal.

2. Dokumen-dokumen asal.

3. Dua orang saksi atau lebih.
 
*Mahkamah merupakan pihak berkecuali. Oleh yang demikian, sesiapa yang mendakwa sesuatu perkara mestilah membekalkan bukti atau saksi-saksi bagi menguatkan pernyataan anda. Sesuatu pernyataan yang tidak disokong dengan bukti tidak akan dieprtimbangkan oleh Mahkamah.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
Print

Borang Quotation

(nombor yang boleh whatsapp & call)

What is 7+4?

What is 7+4?

Views: 7

SyaihanSirotin.com Hai, tekan loceng untuk terima promosi dan update dari website ini :-)
Dismiss
Allow Notifications