Hibah Untuk Kemashlahatan Umat

Antara Fungsi Wasi dan Hibah

WASI

Soalan: Apa itu Wasi ?
Jawapan : Wasi adalah Seorang yang dilantik oleh pewasiat untuk mentadbir harta pusaka peninggalannya semasa beliau masih hidup

Soalan: Adakah waris menjadi seorang Wasi ?
Jawapan: Ya. Pewaris boleh menjadi Wasi

Soalan: Bolehkan melantik Syarikat menjadi Wasi ?
Jawapan: Boleh, tetapi Syarikat tersebut mestilah sebuat syarikat Trustee. Tambahan pula, lebih elok untuk menamakan sebuah Syarikat Trustee sebagai Wasi tambahan kerana Wasi individu mungkin meninggal dunia semasa pewasiat masih hidup.

Soalan: Adakah perlantikan Wasi boleh dicabar ?
Jawapan: Tidak boleh dicabar oleh sesiapa pun didalam peruntukan undang-undang di Malaysia

Soalan: Apakah yang terjadi sekiranya tiada Wasi dilantik ?
Jawapan: Semua waris-waris simati hendaklah bersetuju untuk melantik seorang pentadbir harta. Biasanya proses ini mengambil masa yang lama kerana semua waris-waris mesti dikumpulkan dan semuanya kena bersetuju dengan lantikan pentasbir harta tersebut.

Soalan: Apakah kesilapan-kesilapan yang biasa terjadi berkaitan dengan Wasi dan pembahagian harta di Malaysia ?
Jawapan: Ramai yang beranggapan penama/benefisiari insurans atau KWSP atau tabung haji atau akaun perbankan adalah sama dengan Wasi. Sebenarnya, penama/benefisiari adalah orang yang ada hak untuk mengeluarkan wang pampasan. Wang tersebut sepatutnya diserahkan kepada Wasi untuk diagihkan.

Contoh:
Abdullah semasa bujangnya telah menamakan Ibu dan adik bongsunya sebagai penama KWSP. Tetapi, beliau tidak menukarkan penama KWSP sehinggalah dia meninggal dunia dan beliau telah meninggalkan seorang balu dan 4 orang anak.

Memandangkan ibu Abdullah juga meninggal dunia, adik bongsu beliau telah ke KWSP dan mengeluarkan semua wang simpanan Abdullah dan diagihkan diantara adik beradiknya tanpa se-sen pun diberikan kepada balu dan anak-anak Abdullah.

Akibatnya – Nasib waris Abdullah iaitu isteri dan anak-anaknya tidak terbela dan adik beradik Abdullah telah memakan harta anak-anak yatim.

Apa yang sepatutnya berlaku;
a) Abdullah hendaklah sama ada memberi tahu Wasi wasiat beliau tentang penama KWSP atau menukarkan penama kepada Wasi tersebut.
b) Wasi kemudian mengeluarkan dan mengagihkan wang KWSP mengikut wasiat Abdullah atau mengikut kiraan Faraid.

Dengan ini, nasib keluarga Abdullah akan terbela. Senario yang sama boleh digunakan untuk wang insurans, tabung haji and harta mudah alih simati yang lain (credit to tuliswasiat.blogspot)

HIBAH

Pengertian Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup. Biasanya pemberian-pemberian tersebut tidak akan pernah dicela oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu, oleh karena pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapapun.

Adapun Menurut Asaf A. A. Fyzee, Pengertian Hibah ialah penyerahan langsung dan tidak bersyarat tanpa pemberian balasan. Selanjutnya diuraikan dalam Kitab Durru’l Muchtar memberikan definisi Hibah sebagai pemindahan hak atas harta milik itu sendiri oleh seseorang kepada orang lain tanpa pemberian balasan.

Salah satu syarat dalam hukum waris untuk adanya proses pewarisan ialah adanya seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan. Sedangkan dalam hibah itu sendiri, seseorang pemberi hibah itu harus masih hidup pada waktu pelaksanaan pemberian.

Di dalam Hukum Islam dipebolehkan untuk seseorang memberikan atau menghadiahkan sebagain atau seluruhnya harta kekayaan ketika masih hidup kepada orang lain disebut “intervivos”. Pemberian semasa hidup itu sering disebut sebagai ‘hibah”. Di dalam hukum islam Jumlah Harta seseorang yang dapat dihibahkan itu tidak dibatasi. Berbeda halnya dengan pemberian seseorang melalui surat wasiat yang terbatas pada sepertiga dari harta peninggalan yang bersih. (credit to pengertianpakar.com)

Rukun Hibah
i.Pemberi – Sempurna Akal, Baligh, Rushd

ii.Penerima – Sesiapa Sahaja Asal Ada Keupayaan Terima Harta

iii.Barang2 – Halal, Milik Penuh, Ada Nilai

iv.Ada Ijab & Kabul

Kenapa Pentingnya Hibah
i. Waris Meneruskan Kehidupan – Tanpa Perlu Meminta Dengan Orang Lain.

ii. Menyelesaikan Hutang & Badal Haji

iii. Untuk Mengelakkan Daripada Waris Melakukan Dosa; eg:- guna harta anak yatim, guna hak orang lain

iv. Pengganti Pendapatan Ketua Keluarga

Apa Implikasi Jika Tiada Hibah? (Jika Meninggal)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
Print

Borang Quotation

(nombor yang boleh whatsapp & call)

What is 7+4?

What is 7+4?

Views: 6

SyaihanSirotin.com Hai, tekan loceng untuk terima promosi dan update dari website ini :-)
Dismiss
Allow Notifications