Hibah Harta

(Hadiahkan harta kepada waris yang anda kehendaki)

Kenapa biarkan orang lain tentukan bagaimana harta anda diagihkan kalau anda boleh tentukan sendiri?

Hibah bukan sekadar rumah dan takaful sahaja tetapi lebih daripada itu. Tujuannya adalah untuk menjamin hak benefisiari yang dipilih oleh penghibah dengan cara pemberian hak mutlak kepada benefisiari tersebut. Ini antara aset yang boleh anda hibahkan:
  • Hibah hartanah bercagar
  • Hibah hartanah bebas cagaran
  • Hibah harta alih dan tunai
  • Hibah saham bursa
  • hibah saham perniagaan
Penghibah atau pemilik aset menyatakan bahawa beliau memberi aset tersebut kepada benefisiari dan beliau memegang aset tersebut untuk kepentingan benefisiari. Ia adalah dokumen bertulis yang mengandungi syarat dan terma penghibah memegang aset tersebut serta pemberian kepada benefisiari. Kelebihan membuat Hibah Harta
  1. aset yang dihibahkan tidak dianggap sebagai harta pusaka penghibah. Oleh itu ianya terkeluar dari undang-undang pembahagian Faraid dan juga sesuai jika buat pembahagian sama rata untuk anak-anak
  2. penghibah mempunyai kuasa untuk membatalkan hibah
  3. penghibah boleh memastikan benefisiari terpelihara ketika beliau dalam keadaan tidak berupaya dan bukan hanya apabila beliau meninggal dunia
  4. penghibah masih boleh menerima manfaat aset yang telah dihibahkan dan juga boleh melantik seseorang untuk menjadi penjaga hak benefisiari yang belum dewasa
Untuk penerangan yang lebih jelas dan terperinci, isikan Borang Quotation di bawah atau terus tekan link whatsapp yang telah disediakan.

Borang Quotation

(nombor yang boleh whatsapp & call)

Hits: 18

SyaihanSirotin.com Hai, tekan loceng untuk terima promosi dan update dari website ini :-)
Dismiss
Allow Notifications